نقش نارسایی هیجانی و راهبردهای خودتنظیمی در پیش بینی آشفتگی هیجانی افراد مبتلا به صرع

محرم, شکرانه and عطا دخت, دکتر اکبر (2019) نقش نارسایی هیجانی و راهبردهای خودتنظیمی در پیش بینی آشفتگی هیجانی افراد مبتلا به صرع. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
I-00191-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: نقش نارسایی هیجانی و راهبردهای خودتنظیمی در پیش بینی آشفتگی هیجانی افراد مبتلا به صرع
Persian Abstract: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نارسایی هیجانی و راهبردهای خودتنظیمی در پیش بینی آشفتگی هیجانی افراد مبتلا به صرع بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلّیه ی افراد بالای 15 سال مبتلا به صرع در شهر تهران، در سال 1397 بود که از بین آن‌ها تعداد 60 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های (DASS-21) ، مقیاس نارسایی هیجانی و مقیاس راهبردهای خودتنظیمی عاطفي مارس استفاده شد. داده¬ها با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نارسایی هیجانی و مولفه های دشواری در توصيف احساسات، دشواری در تشخیص احساسات و تفکر عینی با آشفتگی هیجانی افراد مبتلا به صرع رابطه مثبت و معناداری دارد(01/0< p). همچنین راهبردهای خودتنظیمی و مولفه های خودتنظیمی شناختی، خودتنظیمی رفتاری، تغییر موقعیت، تغيير عاطفه، کاهش خلق منفی و افزایش خلق مثبت با آشفتگی هیجانی افراد مبتلا به صرع رابطه منفی و معناداری دارد(01/0 <p). بعلاوه نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که 46 درصد از آشفتگی هیجانی افراد مبتلا به صرع به وسیله نارسایی هیجانی و راهبردهای خودتنظیمی تبیین می شود. نتایج به دست آمده بر لزوم تدارک برنامه هایی به منظور کاهش مشکلات روانشناختی بیماران مصروع به همراه دارو درمانی تاکید دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 11 Jan 2020 08:57
Last Modified: 11 Jan 2020 08:57
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10981

Actions (login required)

View Item View Item