اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان کاربر شبکه های اجتماعی مجازی

عینی, ساناز and رستم اوغلی, زهرا (2019) اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان کاربر شبکه های اجتماعی مجازی. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
D-00025-AD.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان کاربر شبکه های اجتماعی مجازی
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش پرخاشگری دانش¬آموزان کاربر شبکه¬های اجتماعی مجازی انجام شد. طرح پژوهش حاضر، آزمایشی و از نوع پیش¬آزمون- پس¬آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش¬آموزان دختر کاربر شبکه¬های اجتماعی مجازی دوره دوم متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی 98-1397 بود. 40 نفر از دانش‌آموزانی که واجد ملاک‌های ورود به پژوهش بودند، به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش تحت آموزش تاب¬آوری به صورت گروهی قرار گرفت. ابزار جمع-آوری داده¬ها، پرسشنامه پرسش‌نامه‌ ارتباط با شبکه‌های اجتماعی علی‌نقی و عطایی (1392) و پرسشنامه¬ی پرخاشگری باس و پری (1992) بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده¬ها نشان داد که آموزش تاب¬آوری بر کاهش پرخاشگری دانش¬آموزان کاربر شبکه¬های مجازی تأثیر معناداری دارد (01/0>P). بنابراین با توجه به نتایج پژوهش، توجه به تاب¬آوری و سایر متغیرهای روان¬شناسی مثبت¬نگر در مدارس از اهمیت بالایی برخوردار است و عامل مهمی در کاهش پرخاشگری دانش¬آموزان کاربر شبکه¬های اجتماعی مجازی می-باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 11 Jan 2020 09:03
Last Modified: 11 Jan 2020 09:03
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11004

Actions (login required)

View Item View Item