مقایسه نگرش های ناکارآمد در افراد معتاد و غیر معتاد در شهرستان گچساران

رسولی, سید یوسف and قرقانی, صدیقه (2019) مقایسه نگرش های ناکارآمد در افراد معتاد و غیر معتاد در شهرستان گچساران. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
D-00097-AC.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: مقایسه نگرش های ناکارآمد در افراد معتاد و غیر معتاد در شهرستان گچساران
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف مقایسه نگرش های ناکارآمد در افراد معتاد و غیر معتاد در شهرستان گچساران انجام شده است. این پژوهش توصیفی، از نوع علی_مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مردان معتاد و غیر معتاد شهرگچسارن در سال 96-1395 بود. نمونه آماری 80 نفر بود (شامل40 مرد معتاد و 40 مرد غیرمعتاد). جهت انتخاب نمونه افراد معتاد، از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد و جهت انتخاب نمونه افراد غیر معتاد، از روش نمونه گیری تصادفی ساده (از ميان همراهان، نزديكان و بستگان افراد معتاد مراجعه کننده به مراكز) استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس نگرش های ناکارآمد تجدید نظر شده بک و وایزمن (1978) استفاده شد. داده ها از طریق آزمون T مستقل تحلیل شد. نتایج نشان داد بین نگرش های ناکارآمد(05/0>P)، در افراد معتاد و غیر معتاد تفاوت معناداری وجود دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 11 Jan 2020 09:43
Last Modified: 11 Jan 2020 09:43
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11008

Actions (login required)

View Item View Item