بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ، بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی دانشجوییان متاهل موسسه فروردین

بابائیان, مطهره and مصلحی جویباری, میترا and دوستی, یارعلی (2019) بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ، بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی دانشجوییان متاهل موسسه فروردین. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
D-00120-AC.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ، بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی دانشجوییان متاهل موسسه فروردین
Persian Abstract: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی، بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل موسسه فروردین بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه غیرانتفاعی فروردین قائمشهر در سال تحصیلی 1397 كه تعداد كل آنها برابر 700 نفر می باشند، تشکیل دادند. نمونه آماری این پژوهش بر اساس جدول کرجسی ومورگان(1970) با توجه به حجم آماری 248 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارگرد آوری دادها پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ، مقیاس بهزیستی روانشناختی و پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس بود. در این تحقیق، داده ها بعد از گرد آوری و کد گذاری با استفاده از نرم افزار SSPS نسخه 24 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. جهت توصیف داده ها و ترسیم تصویری کلی از ویژگی های جمعیتی و اجتماعی_ اقتصادی پاسخگویان و توصیف متغیر های وابسته و مستقل تحقیق، از آمار توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین) استفاده شده است. سپس با استفاده از آمار استنباطی و تحلیلی نظیر ضرایب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون سعی گردید تا فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گیرد. یافته ها ی پژوهش نشان داد که بین حمایت اجتماعی، بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل موسسه فروردین ارتباط معنی داری وجود دارد. با توجه به نتايج پژوهش حاضر به مشاوران و روانشناسان دانشگاه ها که قصد بهبود وضعيت رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دارند، پيشنهاد مي شود تا حد امکان از کارگاه هاي آموزشي_ روانشناختي مرتبط با متغيرهاي پژوهش حاضر همچون کارگاه های افزایش حمایت اجتماعی و بهزیستی روانشناختی از طريق روش های آموزشی مبتنی بر اصول روان درمانی استفاده کنند.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 11 Jan 2020 09:41
Last Modified: 11 Jan 2020 09:41
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11014

Actions (login required)

View Item View Item