اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دلزدگی زناشویی و تاب آوری زنان آسیب دیده از خشونت خانگی

دربا, محمد (2019) اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دلزدگی زناشویی و تاب آوری زنان آسیب دیده از خشونت خانگی. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
D-00163-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دلزدگی زناشویی و تاب آوری زنان آسیب دیده از خشونت خانگی
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دلزدگی زناشویی و تاب آوری زنان آسیب دیده از خشونت خانگی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان آسیب دیده از خشونت خانگی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1397 بودند که از بین آنها 30 نفر به صورت نمونه¬گیری دردسترس و یا توجه به ملاک¬های ورود و خروج انتخاب و یه صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. برنامه درمانی رویکرد پذیرش و تعهد در طی 8 جلسه به مدت 90 دقیقه (هفته‌ای 2 جلسه) به صورت گروهی بر روی گروه آزمایش اجرا شد؛ گروه کنترل به مدت دو ماه در لیست انتظار قرار گرفت. جهت جمع¬آوری اطلاعات از پرسشنامه¬های دلزدگی زناشویی پاینز (1996) و تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) استفاده شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون، بین میانگین نمرات پس آزمون گروه‌های آزمایش و گروه کنترل در متغیرهای دلزدگی زناشویی و تاب آوری، تفاوت معناداری وجود دارد (001/0 p<). به-عبارتی دیگر، می¬توان گفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش دلزدگی زناشویی و افزایش تاب آوری زنان آسیب دیده از خشونت خانگی تأثیر دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 11 Jan 2020 09:28
Last Modified: 11 Jan 2020 09:28
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11022

Actions (login required)

View Item View Item