اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه

رایج کفشگیری, زهره (2019) اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
D-00261-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه
Persian Abstract: تحقیق حاضر با هدف اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه انجام شد. روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر گرگان بودند. نمونه گیری به روش دردسترس و تعداد نمونه 10 نفر تعیین شد. افراد ابتدا به پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ و براون (1994) پاسخ دادند. سپس افراد در جلسات آموزش ذهن آگاهی شرکت و مجددا پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. داده ها از طریق نرم افزارهای آماری نظیر SPSS به روش آزمون تی زوجی تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان داد درمان ذهن آگاهی بر کاهش طرحواره های ناسازگار اولیه تاثیر معناداری دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 11 Jan 2020 09:16
Last Modified: 11 Jan 2020 09:16
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11064

Actions (login required)

View Item View Item