نقش حساسیت به پاداش و تنبیه در شدت وابستگی به مواد در افراد وابسته به مواد (هروئین)

احمدی, شیرین and بشرپور, سجاد (2019) نقش حساسیت به پاداش و تنبیه در شدت وابستگی به مواد در افراد وابسته به مواد (هروئین). In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
D-00282-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: نقش حساسیت به پاداش و تنبیه در شدت وابستگی به مواد در افراد وابسته به مواد (هروئین)
Persian Abstract: هدف: پژوهش حاضر با هدف ¬نقش حساسیت به پاداش و تنبیه در شدت وابستگی به مواد در افراد وابسته به مواد (هروئین) انجام گرفت. مواد و روش¬ها: پژوهش حاضر به روش همبستگی انجام شد. کلیه افراد وابسته به مواد (هروئین) که در نیمه دوم سال 1397 به مراکز ترک اعتیاد شهر اردبیل مراجعه کردند، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. تعداد 245 نفر از این افراد به شیوه نمونه‌گیری-خوشه‌ای از بین جامعه آماری فوق انتخاب و به صورت انفرادی و در محل مرکز به پرسش‌نامه‌های شدت وابستگی به مواد و حساسیت به پاداش و تنبیه پاسخ دادند. داده‌ها نیز به وسیلۀ شاخص¬های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم‌افزار SPSS 25 تحلیل شد. یافته¬ها: نتایج ضریب همبستگی نشان داد شدت وابستگی به مواد با حساسیت¬ به پاداش و حساسیت به تنبیه ارتباط مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد 23درصد از کل واریانس شدت وابستگی به مواد به وسیله حساسیت به پاداش و تنبیه تبیین می‌شود. نتیجه¬گیری: نتایج این پژوهش نشان می-دهد که حساسیت¬ به پاداش و حساسیت به تنبیه توانایی پیش¬بینی شدت وابستگی به مواد در افراد وابسته به مواد را به صورت معنی¬داری -دارند.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 11 Jan 2020 09:15
Last Modified: 11 Jan 2020 09:15
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11067

Actions (login required)

View Item View Item