مدل تبیینی افزایش مهارت ارتباطی و عوامل اقتصادی و نقش میانجی تعارضات خانوادگی به منظور پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی

مقدسی, ناصر and افتخاری, سید رضا and کیان, سعید (2019) مدل تبیینی افزایش مهارت ارتباطی و عوامل اقتصادی و نقش میانجی تعارضات خانوادگی به منظور پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
G-00078-AC.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: مدل تبیینی افزایش مهارت ارتباطی و عوامل اقتصادی و نقش میانجی تعارضات خانوادگی به منظور پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی
Persian Abstract: تعارض های خانوادگی تاثیر منفی بر روابط افراد و پیروان بر بافت و ساختار خانوادگی می گذارد و به وحدت و یکپارچگی خانواده ضربه می زند. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت تبیین نقش عوامل موثر ارتباطی و اقتصادی در کاهش تعارضات خانوادگی و سهم هر کدام از این عوامل در پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی انجام شد. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق ، کلیه افراد متاهل شهر شیراز که در سال 1397 در شهر ساکن بودند که با توجه به جدول مورگان تعداد 130خانواده به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای سهمیه ای انتخاب شدند.برای آزمون فرضیه ها از تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تجدید نظر شده تعارضات زناشویی ثنایی و همکاران، پرسشنامه مقیاس مهارت های ارتباطی زوجین، پرسشنامه نقش عوامل اقتصادی در تعارضات خانواده و پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به آسیب های اجتماعی بود. یافته های پژوهش نشان داد؛ مهارت های ارتباطی وتقویت این مهارت عامل مهمی بر کاهش تعارضات خانواده و آسیب های روانی و اجتماعی بوده و این عامل در کاهش آسیب های روانی و اجتماعی نقش دارد. عوامل اقتصادی بر افزایش تعارضات خانواده و آسیب های روانی و اجتماعی نقش دارد. تعارضات خانواده نقش پیش بینی کنندگی بر آسیب های روانی و اجتماعی دارد و درنهایت هر چه تعارضات خانواده بیشتر باشد، میزان آسیب های روانی بیشتر و نگرش نسبت به آسیب های اجتماعی نیز مثبت تر است.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 09 Feb 2020 07:45
Last Modified: 09 Feb 2020 07:45
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11147

Actions (login required)

View Item View Item