تبیین جامعه‌شناختی عوامل موثر بر اعتیاد دختران دبیرستانی (پژوهشی در دبیرستان‌های شهرک اندیشه تهران در سال 1398)

حسینی خشه‌حیران, سمیه and هاشم‌زهی, دکتر نوروز (2019) تبیین جامعه‌شناختی عوامل موثر بر اعتیاد دختران دبیرستانی (پژوهشی در دبیرستان‌های شهرک اندیشه تهران در سال 1398). In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
G-00181-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

Addiction to drugs is one of the biggest problems in most countries and in our country due to the prevalence of these substances for various reasons, the tendency for addictive substances is no exception. Young people and adolescents are one of the most vulnerable groups in society for drug and drug related offenses and addictions for various reasons. When it comes to addictions, there are individual, social, economic, cultural, political, and so on causes, but we have to see which of these causes and factors may be most effective in adolescents' tendency to addiction. So in this study we seek to answer the question of what are the causes of addiction in adolescent girls? For this reason, the main purpose of the research is to discover and determine the causes of addiction in female students of Shahriar-Andisheh high schools. In this regard, the research questions are: What are the causes of addiction in female students of Shahriar-Andisheh high school? What are the Social Factors Affecting Addiction in Female Students of Shahriar-Andishe Nonprofit High School? Do Family and Environmental Factors Influence Addiction in Female Students of Shahriar-Andishe Nonprofit High School? And what are the effects and consequences of girls' addiction? The method of research in this research has been accomplished within the framework of the Grundsdat theory method. Data were collected from a semi-structured interview and all three open, selective, and axial coding methods were used to analyze the data. The findings are from interviews with 11 high school girls from non-profit high schools in Andisheh, who have or have at least experienced drug use for several reasons, either for drug use or for drug use. Also, drug use has had many different and sometimes contradictory consequences for its consumers, which are in the form of five major categories. The pivotal phenomenon in this research is the multifaceted nature of the causes of addiction. Therefore, according to the results of the research, addiction is a multifaceted category and only one factor does not tend to it. Therefore, causal, contextual, and confounding conditions are intertwined and provide an addiction tendency for adolescents with consequences and consequences that cannot be easily separated.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: تبیین جامعه‌شناختی عوامل موثر بر اعتیاد دختران دبیرستانی (پژوهشی در دبیرستان‌های شهرک اندیشه تهران در سال 1398)
Persian Abstract: گرایش به‌ مواد‌ اعتیادآور‌ از جمله بزرگترین مشکلات در اغلب کشورها بوده و در کشور ما‌ نیز‌ به‌ سبب شیوع این مواد به علل گوناگون، گرایش به مواد اعتیادآور از این قاعده مستثنی نیست. جوانان و نوجوانان به علل مختلف، یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه در مواجهه‌ با‌ جرایم‌ و عوارض مرتبط با مواد مخدر و اعتیاد به‌شمار می‌روند. همیشه وقتی صحبت از‌ زمینه‌های‌ اعتیاد به میان می‌آید، علل فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره نمایان می‌شود، اما‌ باید‌ ببینیم کدام دسته از این علل‌ و عوامل‌ ممکن است‌ در‌ گرایش‌ نوجوانان به اعتیاد مؤثرتر‌ باشد. به همین دلیل پژوهش حاضر به تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر اعتیاد دختران دبیرستانی دبیرستان‌های شهرک اندیشه تهران پرداخته است. داده‌ها و اطلاعات به روش کيفي و با استفاده از تکنيک مصاحبه نيمه‌ساخت‌يافته از 11 نفر از دختران دبیرستانی دبیرستان‌های غیر انتفاعی شهرک اندیشه گردآوري شده است. روش نمونه‌گيري، نمونه‌گيري گلوله برفی است. با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش اعتیاد مقوله‌های چند وجهی بوده و تنها یک عامل باعث گرایش به آن نمی‌گردد. پس بنابراین شرایط علی، زمنیه‌ای و مداخله‌گر دست به دست هم داده و گرایش اعتیاد نوجوانان را فراهم می‌کنند که دارای پیامدها و تبعاتی نیز هست که به راحتی نمی‌توانند از آن جدا شوند.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 09 Feb 2020 07:43
Last Modified: 09 Feb 2020 07:43
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11149

Actions (login required)

View Item View Item