مقایسه اثربخشی شفقت درمانی با روش شناختی رفتاری(سی بی تی) در عزت نفس دانش آموزان فرزند طلاق

لطیفی, فریبا (2019) مقایسه اثربخشی شفقت درمانی با روش شناختی رفتاری(سی بی تی) در عزت نفس دانش آموزان فرزند طلاق. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
G-00205-AB.pdf

Download (589kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: مقایسه اثربخشی شفقت درمانی با روش شناختی رفتاری(سی بی تی) در عزت نفس دانش آموزان فرزند طلاق
Persian Abstract: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و درمان شناختی-رفتاری ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻋﺰت ﻧﻔﺲ دانش آموزان فرزند طلاق مقطع متوسطه اول می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر شیوه گردآوري داده ها، روش پژوهشی شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري با گروه کنترل است. بدین منظور 36 نفر از دانش آموزان فرزند طلاق متوسطه اول با شیوه نمونه گیري در دسترس با جایگزینی تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. بر روي دو گروه روش هاي درمان شناختی رفتاری و شفقت درمانی اجرا شد و یک گروه به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد . مداخلات روانشناختی طی 8 جلسه و هر جلسه به مدت 45 دقیقه اجرا شد. این برنامه ها در طول یک ماه به اجرا در آمد. قبل از شروع جلسات و پس از پایان جلسات آن آزمون عزت نفس کوپر اسمیت اجرا گردید. نتایج بوسیله تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی به وسیله نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین گروه های تجربی و کنترل تفاوت معنی داری در مقیاس عزت نفس وجود دارد و همچنین رویکرد مبتنی بر شفقت به طور معنی داری نسبت به گروه های کنترل و رویکرد شناختی-رفتاری باعث افزایش عزت نفس دانش آموزان فرزند طلاق می شود.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 09 Feb 2020 07:42
Last Modified: 09 Feb 2020 07:42
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11152

Actions (login required)

View Item View Item