اثر بخشی آموزش باورهاي غیرمنطقی برمیزان گرایش به اعتیاد دانش آموزان

بهرامی, فاطمه and یوسف آبادی, علیرضا (2019) اثر بخشی آموزش باورهاي غیرمنطقی برمیزان گرایش به اعتیاد دانش آموزان. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
G-00323-AB.pdf

Download (822kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: اثر بخشی آموزش باورهاي غیرمنطقی برمیزان گرایش به اعتیاد دانش آموزان
Persian Abstract: هدف ازاجراي این پژوهش آموزش باورهاي غیرمنطقی به منظور پیشگیري از سوءمصرف مواد در میان دانش آموزان می باشد. این پژوهش ازنوع پژوهش هاي نیمه آزمایشی)طرح پیش آزمون- پس آزمون-) بوده و جامعه آماري شامل تمامي دانش آموزان پايه اول دبيرستان هاي شهرستان سبزواردرسال 1394-1395 می باشد و حجم نمونه پژوهش شامل 30 نفرازدانش آموز پسر که به صورت نمونه گیري تصادفی خوشه اي چند مرحله اي انتخاب وبا استفاده ازپرسشنامه مقیاس ایرانی پذیرش اعتیاد (IAPS) می باشد که نمونه مورد نظر به صورت کاملا تصادفی به دو گروه 15 نفري تقسیم شدند) 15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) سپس گروه آزمایش به مدت 11 جلسه مورد آموزش باورهاي غیرمنطقی قرار گرفتند و بعد از آموزش، هر دو گروه مورد آزمون مجدد قرارگرفتند و داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته شد.نتایج پژوهش نشان دهنده این موضوع می باشند که آموزش باورهاي غیرمنطقی درگروه آزمایش باعث کاهش گرایش دانش آموزان به اعتیاد می گردد و این تاثیر هم باعث کاهش گرایش فعال وهم کاهش گرایش منفعل به اعتیاد دانش آموزان می شود.از اين روش مي توان براي پيشگيري از اعتياد بهره برد. و باورهای غبط و غیرمنطقی در باره اعتیاد را از ذهن دانش آموزان دور ساخت. در واقع نتایج این پژوهش تأییدي بر دیدگاه عقلانی- عاطفی الیس است .
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 09 Feb 2020 08:05
Last Modified: 09 Feb 2020 08:05
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11163

Actions (login required)

View Item View Item