پیش‏بینی آمادگی به اعتیاد دانش‏ آموزان براساس ادراک گزینه های مختلف، ادراک کنترل¬پذیری و ادراک توجیه رفتار

شیخ الاسلامی, علی and نوروزی فیروز, الهه (2019) پیش‏بینی آمادگی به اعتیاد دانش‏ آموزان براساس ادراک گزینه های مختلف، ادراک کنترل¬پذیری و ادراک توجیه رفتار. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
G-00357-AB.pdf

Download (417kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: پیش‏بینی آمادگی به اعتیاد دانش‏ آموزان براساس ادراک گزینه های مختلف، ادراک کنترل¬پذیری و ادراک توجیه رفتار
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف پیش‏بینی آمادگی به اعتیاد دانش‏آموزان براساس انعطاف¬پذیری شناختی (ادراک گزینه¬های مختلف، ادراک کنترل¬پذیری و ادراک توجیه رفتار) انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ی آماری پژوهش را تمامی دانش¬آموزان پسر هنرستان‏های شهر چالوس در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل می‏دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری در دسترس تعداد 180 دانش‏آموز ‏به عنوان نمونه انتخاب شدند. از مقیاس آمادگی به اعتیاد زرگر و همکاران (1385) و مقیاس انعطاف¬پذیری شناختی دنيس و وندروال (2010) برای جمع‏آوری داده‏ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون‏های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که بین انعطاف‌پذیری شناختی و مولفه‌های آن (ادراک گزینه¬های مختلف، ادراک کنترل‌پذیری و ادراک توجیه رفتار) با آمادگی به اعتیاد دانش‏آموزان رابطه‏ی منفی معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مولفه‌های انعطاف¬پذیری شناختی (ادراک گزینه¬های مختلف، ادراک کنترل‌پذیری و ادراک توجیه رفتار) توان پیش¬بینی آمادگی به اعتیاد دانش¬آموزان را دارند. بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که انعطاف¬پذیری شناختی (ادراک گزینه¬های مختلف، ادراک کنترل‌پذیری و ادراک توجیه رفتار) از متغیرهای مرتبط با آمادگی به اعتیاد دانش‏آموزان ‏می‏باشد که لزوم توجه روانشناسان و مشاوران مدارس را به سوی اینگونه متغیرها طلب می‌کند.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 09 Feb 2020 08:21
Last Modified: 09 Feb 2020 08:21
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11168

Actions (login required)

View Item View Item