بررسی رابطه خودکارامدی با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان پسر دبیرستانی

علم, مهین and شمسی, مهدیه and کاظمیان, الهام and ثمری, محمد (2019) بررسی رابطه خودکارامدی با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان پسر دبیرستانی. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
C-00131-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی رابطه خودکارامدی با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان پسر دبیرستانی
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودکار امدی با گرایش به اعتیاد در دانش¬آموزان پسر دبیرستانی مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان پژوهش شامل 283 نفر دانش¬آموز پسر بودند که از بین دانش¬آموزان 13 دبیرستان سطح شهر جیرفت انتخاب شدند. براي اندازه¬گيري متغيرهاي پژوهش، پرسشنامه¬های خودکار آمدی شرر و مقیاس گرایش به اعتیاد وید و بوچر مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده ها از روش آماری همبستگی استفاده شد.یافته¬ها نشان داد که بین خودکار امدی با گرایش به اعتیاد رابطه منفی و معنی داری وجود دارد(001/0>p). بنابراین می¬توان نتیجه گرفت که خودکارامدی می¬تواند گرایش به اعتیاد را در دانش¬آموزان پیش¬بینی کند.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 09 Feb 2020 08:16
Last Modified: 09 Feb 2020 08:16
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11177

Actions (login required)

View Item View Item