نقش سبک های مقابله با استرس در افکار خودکشی دانش آموزان دبیرستانی

مجرد, آرزو and مجرد, آزیتا and طاهر, محبوبه (2019) نقش سبک های مقابله با استرس در افکار خودکشی دانش آموزان دبیرستانی. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
C-00183-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: نقش سبک های مقابله با استرس در افکار خودکشی دانش آموزان دبیرستانی
Persian Abstract: خودکشی یکی از مشکلات و آسیب¬های اجتماعی جامعه حاضر محسوب می¬شود که عوامل بسیاری در آن دخیل هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سبک¬های مقابله با استرس در افکار خودکشی دانش¬آموزان دبیرستانی بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری کلیه دانش¬آموزان دختر ناحیه 1 اردبیل را که در سال تحصیلی 97-96 مشغول تحصیل بودند را شامل می¬شد که از این جامعه آماری 240 نفر به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای انتخاب شدند. برای جمع¬آوری داده¬ها از پرسشنامه¬های افکار خودکشی و مقابله با شرایط پراسترس استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از آزمون¬های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در SPSS-21 انجام شد. نتایج نشان داد که بین استفاده از سبک¬های مقابله¬ای مسأله مدار (413/0- =r) و هیجان¬مدار (396/0 =r) با افکار خودکشی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون رگرسیون نیز نشان داد سبک¬های مقابله¬ای هیجان¬مدار و مسأله¬مدار می¬توانند 15 درصد از واریانس افکار خودکشی را تبیین کنند. با توجه به یافته¬های پژوهش با برنامه¬ریزی¬های مناسب و اجرای دوره¬های آموزشی لازم می¬توان سبک¬های صحیح مقابله با استرس را به دانش¬آموزان آموزش داد تا بدین وسیله میزان خودکشی را در دانش¬آموزان کاهش داد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 09 Feb 2020 08:28
Last Modified: 09 Feb 2020 08:28
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11178

Actions (login required)

View Item View Item