مقایسه صفات تاریک شخصیت، راهبردهای نظم جویی و بهزیستی روان‌شناختی در افراد غیر وابسته و وابسته به مواد مخدر

سوره, جمال and آقاجانی, سیف اله (2019) مقایسه صفات تاریک شخصیت، راهبردهای نظم جویی و بهزیستی روان‌شناختی در افراد غیر وابسته و وابسته به مواد مخدر. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
C-00235-AB.pdf

Download (985kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: مقایسه صفات تاریک شخصیت، راهبردهای نظم جویی و بهزیستی روان‌شناختی در افراد غیر وابسته و وابسته به مواد مخدر
Persian Abstract: هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ی صفات تاریک شخصیت، راهبردهای نظم¬جویی و بهزیستی روان‌شناختی در افراد وابسته و غیروابسته به مواد در شهرستان اردبیل بود. پژوهش حاضر توصیفی-علی- مقایسه‌ای بود. روش: جامعه موردمطالعه همه‌ی افراد وابسته و غیروابسته به مواد مخدر در اردبیل بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس 30 نفر از ميان افراد وابسته به مواد مخدر مراکز ترک اعتیاد شهرستان اردبیل انتخاب و 30 نفر از افراد غيروابسته به مواد انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس صفات تاریک شخصیت، ﭘﺮﺳﺶ¬ﻧﺎﻣﻪ نظم جویی و بهزیستی ¬روان¬شناختی استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه¬ها از تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیری با نرم‌افزار SPSS-25 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که صفات تاریک شخصیت و راهبردهای منفی نظم جویی در افراد وابسته به مواد بيشتر از افراد غیروابسته به مواد است. در نمره بهزیستی روان‌شناختی و راهبردهای مثبت نظم جویی میانگین در افراد وابسته به مواد نسبت به افراد غیروابسته به مواد کمتر بود. نتیجه گیری: این نتایج نشان می‌دهد که در پیشگیری و درمان وابستگی به مواد باید به عوامل شناختی بیشتر توجه شود.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 09 Feb 2020 08:43
Last Modified: 09 Feb 2020 08:43
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11190

Actions (login required)

View Item View Item