رابطه بین پرخاشگری و نشخوار فکری با کیفیت زندگی

نیافر, غلامحسین and صادقی, دکترعباس and جیردهی, روح اله (2019) رابطه بین پرخاشگری و نشخوار فکری با کیفیت زندگی. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
C-00250-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه بین پرخاشگری و نشخوار فکری با کیفیت زندگی
Persian Abstract: پژوهش حاضر بررسی رابطه بین پرخاشگری و نشخوار فکری با کیفیت زندگی دانش آموزان بود . مواد و روش ها : روش این پژوهش توصیفی- همبستگی میباشد که در آن 60 نفر از دانش آموزان پسر متوسطه اول مدرسه امام حسین(ع) شهر خمام به وسیله پرسشنامه کیفیت زندگی sf-36 ، پرسشنامه پرخاشگري AGQ و مقياس نشخوار ذهني- تامل ارزیابی شدند . تحلیل نتایج نیز به کمک نرم افزار spss انجام شد .یافته ها : نتایج نشان داد که رابطه بین پرخاشگری با کیفیت زندگی در سطح ( 01/0 >p ) معنی دار است . و بین نشخوار فکری با کیفیت زندگی همبستگی 05/0- به دست آمد که نشان داد بین نشخوار فکری با کیفیت زندگی همبستگی وجود ندارد . بحث و نتیجه گیری : بر اساس یافته های بدست آمده می توان گفت پرخاشگری با کیفیت زندگی رابطه معکوس دارد . از طرفی متغیر پرخاشگری 6/30درصد از واریانس کیفیت زندگی را تبیین می کنند و بین نشخوار فکری و کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود ندارد بنابراین با مدیریت و کنترل پرخاشگری می توان تا حد بسیار زیادی کیفیت زندگی افراد را افزایش داد .
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 09 Feb 2020 08:42
Last Modified: 09 Feb 2020 08:42
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11192

Actions (login required)

View Item View Item