بررسی ارتباط اخلاق حرفه ای و ویژگی های شخصیتی مربیان ورزشی

روح نواز, سمیرا and عزیزیان کهن, نسرین and محرم زاده, مهرداد (2019) بررسی ارتباط اخلاق حرفه ای و ویژگی های شخصیتی مربیان ورزشی. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
C-00279-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی ارتباط اخلاق حرفه ای و ویژگی های شخصیتی مربیان ورزشی
Persian Abstract: هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه میان ویژگی ها و ابعاد شخصیتی و اخلاق حرفه ای در سطح مربیان ورزشی استان اردبیل طراحی گردیده. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه¬ی گردآوری داده¬ها، از نوع توصيفي- همبستگی است. جامعه¬ی آماری پژوهش شامل کلیه مربیان ورزشی استان اردبیل به تعداد 154 نفر در سال تحصیلی 98- 1397 بوده که از بین آنها، 140 نفر به شیوه¬ی تصادفی ساده به عنوان نمونه¬ انتخاب شدند. داده های لازم با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد( اخلاق حرفه ای و ویژگی های شخصیتی با روایی تأیید شده و پایایی به ترتیب: 93/0 و 96/0 جمع آوری و در دو سطح توصیفی( فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار ) و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون) توصیف و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بین اخلاق حرفه ای با مولفه های ویژگی شخصیتی(رنجوری،برونگرایی،تطابق،گشودگی،وظیفه سازمانی)رابطه معناداری وجود دارد.همچنین بین هریک از مولفه های اخلاق حرفه ای(مسئولیت پذیری،صادق بودن،عدالت و انصاف، احترام به دیگران،همدردی با دیگران،رعایت احترام،وفاداری)رابطه معناداری وجود دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 09 Feb 2020 08:41
Last Modified: 09 Feb 2020 08:41
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11195

Actions (login required)

View Item View Item