ارتباط هوش و اعتیاد جنسی

عبادی کسبخی, متینه and صمدی فرد, حمیدرضا and حسن زاده, مهرداد (2019) ارتباط هوش و اعتیاد جنسی. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
C-00346-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: ارتباط هوش و اعتیاد جنسی
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط هوش (هوش هیجانی و هوش معنوی) با اعتیاد جنسی زوجین صورت پذیرفت. روش اجرای پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زوجین شهر رشت در سال 1398 بودند که با توجه به محدودیت¬های پژوهشگر، از روش نمونه¬گیری در¬دسترس برای انتخاب نمونه استفاده شد. حجم نمونه 110 نفر بود. برای جمع¬آوری داده¬ها از ابزارهای هوش هیجانی، هوش معنوی و مقیاس اعتیاد جنسی استفاده شد. داده‌¬های پژوهش با روش-های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته¬ها نشان¬داد که بین هوش هیجانی و هوش معنوی با اعتیاد جنسی رابطه معناداری وجود داشت. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان¬داد که هوش هیجانی و هوش معنوی در مجموع 57 از واریانس اعتیاد جنسی را در زوجین پیش¬بینی می¬کنند (05/0p<). بنابراین می¬توان نتیجه گرفت که هوش هیجانی و هوش معنوی در زمره متغیرهای مرتبط با اعتیاد جنسی بوده و توانایی پیش¬بینی آن را دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 09 Feb 2020 08:56
Last Modified: 09 Feb 2020 08:56
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11201

Actions (login required)

View Item View Item