نقش توانمند سازی شغلی در مدیریت حسادت سازمانی آنان در بین معلمان ابتدایی شهرستان تالش

حسینی, ابوطالب (2020) نقش توانمند سازی شغلی در مدیریت حسادت سازمانی آنان در بین معلمان ابتدایی شهرستان تالش. Masters thesis, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
1.pdf

Download (697kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

Abstract: The aim of the present study the effects of psychological empowerment of employees on organizational learning in of Kashan University. This study was a descriptive survey of regression The target population included all staff on organizational learning in the Islamic Azad University of Kashan is 120. The sample size according to Morgan, 92 were selected by simple random sampling method was estimated Data for variable Asprytzr psychological empowerment questionnaire and Mishra (1994-1995) was prepared And organizational learning Nifeh questionnaire (2001) was used to measure organizational learning Validity and Reliability of the questionnaire was approved by the teacher using Cronbach's alpha coefficient for the 0.811 and 0.819 respectively. The hypotheses of parameters of linear regression analysis using SPSS software is used The results show, the main hypothesis of psychological empowerment of employees on organizational learning has a significant impact On the other hand, the results showed that the secondary hypotheses Component has a greater impact on the relative merits and effectiveness of autonomy and a significant component of the learning organization

Item Type: Thesis (Masters)
Persian Title: نقش توانمند سازی شغلی در مدیریت حسادت سازمانی آنان در بین معلمان ابتدایی شهرستان تالش
Persian Abstract: چكيده: حسادت از مهم ترین موضوعی است که بعد روان شناختی دارد. بنابراین بدون شک برخورد منطقی با حسادت خود و دیگران، متوقف بر تحلیل روان شناختی این پدیده می باشد. از موضوعات مهم حسادت است که هم از منظر اخلاق و هم از منظر روانشناسی به آن توجه شده است ولی می توان به این نکته اشاره کرد که شاید علمای دین واخلاق کمتر به جنبه های روانشناختی این موضوع پرداخته شده است و روانشناسان هم کمتر نگاهی به متون دینی آن پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر تاثيرنقش توانمند سازي سازمانی بر مدیریت حسادت سازمانی آنان می‌باشد. این پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع رگرسیونی بوده که جامعة مورد نظر اين تحقيق شامل تعداد260 نفر از معلمان ابتدایی شهرستان تالش باشد. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان152 نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده¬ها برای متغیر توانمند¬سازي روانشناختي از پرسشنامه اسپریتزر و میشرا(1994-1995) تهیه شده بود و از پرسشنامه يادگيري سازماني نيفه( 2001) جهت سنجش حسادت سازمانی استفاده شده استفاده شده که روایی آن مورد تایید استاد قرار گرفت و پایایی هر دو پرسشنامه به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب882/0 و818/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق از شاخص رگرسیون خطی به کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می¬دهد، برای فرضیه اصلی تحقیق توانمندسازی شغلی معلمان ابتدایی شهرستان تالش بر مدیریت حسادت سازمانی تاثیرمعناداري دارد. از طرفی برای فرضیات فرعی نتایج نشان داد مولفه شایستگی و موثر بودن دارای تاثیر بیشتری به نسبت مولفه های خودمختاری و معناداری بر مدیریت حسادت هستند ازمهم ترین مساله موجود در زندگی و روابط اجتماعی، پدیده «حسادت¬ورزی» است که مشکلات فراوانی را به بار می آورد و به جهت اهمیتی که دارد مورد توجه ویژه دین اسلام قرار گرفته است.
Supervisor:
SupervisorE-mail
زاهد بابلان, عادلUNSPECIFIED
معینی کیا, مهدیUNSPECIFIED
Advisor:
AdvisorE-mail
خالق خواه, علیUNSPECIFIED
Subjects: Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Divisions > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Divisions: Subjects > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Date Deposited: 26 Oct 2020 07:27
Last Modified: 26 Oct 2020 07:27
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11880

Actions (login required)

View Item View Item