بررسی نقش امکانات موجود در جامعه برای دسترسی به اشتغال و باور به دنیای ناعادلانه در پیش¬بینی افکارخودکشی دانشجویان سال آخر تحصیلی

نریمانی, محمد and ذکی بخش محمدی, نسیم بررسی نقش امکانات موجود در جامعه برای دسترسی به اشتغال و باور به دنیای ناعادلانه در پیش¬بینی افکارخودکشی دانشجویان سال آخر تحصیلی. بررسی نقش امکانات موجود در جامعه برای دسترسی به اشتغال و باور به دنیای ناعادلانه در پیش¬بینی افکارخودکشی دانشجویان سال آخر تحصیلی.

[img] Text
123.pdf

Download (653kB)

Abstract

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش امکانات موجود در جامعه برای دسترسی به اشتغال و باور به دنیای ناعادلانه در پیش¬بینی افکار خودکشی دانشجویان سال آخر تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر همبستگی می¬باشد. از جامعه تمامی دانشجویان دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 96-97 تعداد 200 نفر از هر دانشکده 50 نفر، طریق نمونه¬گیری خوشه¬ای مورد نمونه¬گیری قرار گرفتند. آزمودنی¬ها به پرسش‌نامة باور به دنیای عادلانه و امید به اشتغال پاسخ دادند. جهت تحلیل داده¬ها روش¬های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون بکار رفت. یافته¬های پژوهش نشان داده است افکار خودکشی با امکانات موجود جامعه برای دسترسی به اشتغال (32/0-) و باور به دنیای ناعادلانه (19/0) رابطه معناداری دارد. نتایج حاکی از آن است که امکانات موجود در جامعه برای دسترسی به اشتغال و باور به دنیای ناعادلانه نقش با اهمیتی در پیش¬بینی افکار خودکشی دارند، لذا احتمالاً افزایش امکانات موجود برای دسترسی به شغل و سنجش سطح باور به دنیای ناعادلانه در پیش¬بینی و پیشگیری از افکار خودکشی مؤثر باشد.

Item Type: Article
Persian Title: بررسی نقش امکانات موجود در جامعه برای دسترسی به اشتغال و باور به دنیای ناعادلانه در پیش¬بینی افکارخودکشی دانشجویان سال آخر تحصیلی
Persian Abstract: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش امکانات موجود در جامعه برای دسترسی به اشتغال و باور به دنیای ناعادلانه در پیش¬بینی افکار خودکشی دانشجویان سال آخر تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر همبستگی می¬باشد. از جامعه تمامی دانشجویان دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 96-97 تعداد 200 نفر از هر دانشکده 50 نفر، طریق نمونه¬گیری خوشه¬ای مورد نمونه¬گیری قرار گرفتند. آزمودنی¬ها به پرسش‌نامة باور به دنیای عادلانه و امید به اشتغال پاسخ دادند. جهت تحلیل داده¬ها روش¬های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون بکار رفت. یافته¬های پژوهش نشان داده است افکار خودکشی با امکانات موجود جامعه برای دسترسی به اشتغال (32/0-) و باور به دنیای ناعادلانه (19/0) رابطه معناداری دارد. نتایج حاکی از آن است که امکانات موجود در جامعه برای دسترسی به اشتغال و باور به دنیای ناعادلانه نقش با اهمیتی در پیش¬بینی افکار خودکشی دارند، لذا احتمالاً افزایش امکانات موجود برای دسترسی به شغل و سنجش سطح باور به دنیای ناعادلانه در پیش¬بینی و پیشگیری از افکار خودکشی مؤثر باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1th National Conference on psychopathology - December 2020
Conferences > 1th National Conference on psychopathology - December 2020
Divisions: Conferences > 1th National Conference on psychopathology - December 2020
Subjects > Conferences > 1th National Conference on psychopathology - December 2020
Date Deposited: 07 Feb 2021 09:32
Last Modified: 07 Feb 2021 09:32
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/13013

Actions (login required)

View Item View Item