بازتاب ساختاری زبان عربی و آیات قرآنی در مرزبان‌نامه و تاریخ جهانگشا

پوراسکندر, مریم and فتحی, زهرا بازتاب ساختاری زبان عربی و آیات قرآنی در مرزبان‌نامه و تاریخ جهانگشا. بازتاب ساختاری زبان عربی و آیات قرآنی در مرزبان‌نامه و تاریخ جهانگشا.

[img] Text
00031803.pdf

Download (213kB)

Abstract

-

Item Type: Article
Persian Title: بازتاب ساختاری زبان عربی و آیات قرآنی در مرزبان‌نامه و تاریخ جهانگشا
Persian Abstract: بحث و گفت‏وگو پیرامون تأثیرات یک زبان و ادب بر زبان و ادب دیگر، ایجاب پژوهش‌های وسیعی را می‌کند تا در اثر این پژوهش‌ها، بتوان همه ابعاد و زوایای گوناگون را موردمطالعه قرار داد. در سرتاسر جهان زبانی وجود ندارد که واژه‌ها و تعابیری از زبانی دیگر به عاریت نگرفته‏باشد و واژه‌هایی از خود به عاریت نداده‏باشد. یکی از این تأثیرات زبانی و ادبی، تأثیر زبان عربی بر زبان فارسی است. پس از ورود دین اسلام به سرزمین ما، انتشار زبان عربی در این سرزمین ازجملۀ احتیاجات مبرم به شمار رفت؛ زیرا مردم احساس‏کردند تا به‌وسیلۀ آن احکام دین جدید خود را بیاموزند و مفاهیم آیات قرآنی و احادیث نبوی را درک‏کنند. یکی از تأثیرات و جلوه‌های انعکاس زبان عربی در فارسی، فن استشهاد است. با رواج دین اسلام، قلم‌ به ‌دستان ادب فارسی، جهت تقویت کلام خود آیات قرآن کریم را در آثار خود به گونۀ استشهاد و روش‌های گوناگون تأثیرپذیری در همۀ ساحات ادبی چه نظم و چه نثر به کار گرفتند. تأثیرپذیری از قرآن شیوه‌ای است که بیشتر نویسندگان و شاعران از آن در آثار خود بهره‏برده‌اند. اهداف آن‌ها از تأثیرپذیری از آیات قرآنی، گاهی تیمّن و تبرک بوده و یا استشهاد و پند و اندرز. زمینۀ اصلی بحث در پژوهش حاضر تمرکز بر کاربرد مفهومی و ساختاری آیات قرآنی در دو متن جهانگشای جوینی و مرزبان‌نامه وراوینی و گونه‌های چندگانۀ تأثیرپذیری و به‌کارگیری آن‌ها بنا بر ذائقۀ این دو نویسنده است که از اشراف عمیق ایشان حکایت دارد. روش کار در پژوهش حاضر بر‌مبنای مقایسۀ دو متنِ (تاریخ‌جهانگشا و مرزبان‌نامه) در بهره‌گیری و تأثیرپذیری از آیات قرآنی و بررسی اهداف دو نویسنده در اثرپذیری از قرآن و مقایسۀ میزان خلاقیت ایشان در بهره‌گیری از آیات و گزاره‌های قرآنی ‌است.
Subjects: Divisions > Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Divisions: Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Subjects > Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Date Deposited: 20 Jul 2021 03:05
Last Modified: 20 Jul 2021 03:05
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/13266

Actions (login required)

View Item View Item