چندمعنایی افعال در خسرو و شیرین نظامی

پورعلی, سعید and اسدالهی, خدابخش چندمعنایی افعال در خسرو و شیرین نظامی. چندمعنایی افعال در خسرو و شیرین نظامی.

[img] Text
00031809.pdf

Download (327kB)

Abstract

-

Item Type: Article
Persian Title: چندمعنایی افعال در خسرو و شیرین نظامی
Persian Abstract: ویژگی¬ها و قواعد زبان فارسی تحت عنوان دستور زبان فارسی یاد می¬شوند. فعل قسمتی از جمله است که دربارة نهاد جمله خبری نقل‏می¬کند. افعال سادة زبان فارسی به دلیل تعداد محدودی که دارند گاه در معانی متفاوتی به کار گرفته‏می¬شوند؛ علاوه بر این باید به این نکته نیز متذکر شد؛ که شاعران گاه از بعد مفاهیم استعاره¬ای و ضمنی افعال استفاده‏می¬کنند؛ تا از این طریق متن خود را برجسته‏سازند. پژوهش حاضر با مطالعة آثار کتابخا‏نه¬ای و روش توصیفی- تحلیلی، چندمعنایی فعل «زدن» و «گرفتن» را در «خسرو و شیرین» نظامی بررسی‏می¬کند؛ پژوهش حاضر با توجه به نظریة مقولة شعاعی و استعارة مفهومی لیکاف، شباهت خانوادگی تیلر، نشان‏می¬دهد که: افعال «زدن» و «گرفتن»، شامل یک معنی سرنمونی و مرکزی هستند؛ که در ذهن سخن¬گویان زبان فارسی حضور دارد و شامل چندین معنای فرعی و ذهنی هستند که در زمرة خانواده¬های معنی اصلی قرار می¬گیرند. از توجه در لغت¬نامة دهخدا معلوم می¬شود که برخی از این معانی در زمرة معانی افعال قرار نگرفته¬اند و می¬توان آن معانی را در دایرة شمول معنایی آن فعل وارد کرد. می‏توان ادعا کرد که یکی از دلایل چندمعنایی بودن افعال، تعداد محدود افعال سادة زبان فارسی است. زبان¬شناسان و فرهنگستان زبان فارسی می¬توانند افعال جدیدی (از طریق ساخته‏شدن با مصدر جعلی) در اختیار سخن¬گویان قرار دهند.
Subjects: Divisions > Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Divisions: Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Subjects > Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Date Deposited: 20 Jul 2021 03:03
Last Modified: 20 Jul 2021 03:03
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/13272

Actions (login required)

View Item View Item