هم‏معنایی افعال در مثنوی خسرو شیرین نظامی

کاظم پور, مهسا and اسدالهی, خدابخش هم‏معنایی افعال در مثنوی خسرو شیرین نظامی. هم‏معنایی افعال در مثنوی خسرو شیرین نظامی.

[img] Text
00031813.pdf

Download (323kB)

Abstract

-

Item Type: Article
Persian Title: هم‏معنایی افعال در مثنوی خسرو شیرین نظامی
Persian Abstract: فعل، از واقع شدن کاری یا بروز حالتی، در زمان‏های گذشته، حال و آینده بحث‏ می¬کند و یکی از پیچیده¬ترین مباحث دستوری زبان فارسی است. کلمات و افعال در محور انتخابی، گاه در معنی اصلی و گاه در معانی فرعی خود به¬ کار می-روند و در ارتباط با محور همنشینی، معانی فرعی و اصلی آن‏ها آشکار می¬شود؛ این موضوع بیان‏گر این است که در زبان فارسی، معانی می¬توانند توسط کلمات مختلف بیان‏شوند؛ وجود معنای واحد در چندین کلمه در بافت خاصی هم¬معنایی نام دارد؛ بنابراین شاعران و نویسندگان زبان فارسی از چندین فعل متفاوت برای بیان یک معنای واحد سود می¬جوید. با وجود گستردگی دایرة لغات، زبان فارسی هیچ¬یک از این افعال را پس نمیزند؛ بلکه به نویسندگان اجازه‏می¬دهد تا تعابیر نوینی خلق‏کنند و بنابر نظریة فرمالیست¬ها، باعث مکث در روانی و فورگراندیگ در آثار شوند. پژوهش حاضر با روش تحلیل- توصیفی و استفاده از منابع کتاب‏خانه¬ای، هم¬معنایی برخی افعال موجود در متن داستان خسرو و شیرین نظامی را با توجه به معنی افعال ثبت شده در لغت¬نامة دهخدا، بررسی‏می‏کند. حاصل پژوهش نشان‏می¬دهد که ترادف تام، بین افعال هم¬معنا وجود ندارد و اگر وجود داشته‏باشد به ندرت دیده‏می¬شود. بین افعال هم¬معنی زبان فارسی در صورت حضور در بافت¬های خاص هم¬معنایی نسبی و تقریبی حاکم است. از تطبیق افعال ذکر شده با معانی آن‏ها در لغت¬نامة دهخدا مشهود می¬شود که معانی ضمنی برخی از افعال در این فرهنگ وجود ندارد و این معانی می¬توانند جزء معنای این افعال قرار گیرند.
Subjects: Divisions > Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Divisions: Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Subjects > Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Date Deposited: 20 Jul 2021 03:02
Last Modified: 20 Jul 2021 03:02
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/13276

Actions (login required)

View Item View Item