تأثير فرهنگ عامه در سطح زباني نمایشنامة تمثیلات

مختاری, مسروره and حاجی محمدحسینی, بهناز تأثير فرهنگ عامه در سطح زباني نمایشنامة تمثیلات. تأثير فرهنگ عامه در سطح زباني نمایشنامة تمثیلات.

[img] Text
00031818.pdf

Download (226kB)

Abstract

-

Item Type: Article
Persian Title: تأثير فرهنگ عامه در سطح زباني نمایشنامة تمثیلات
Persian Abstract: شاعران و نویسندگان زبان گویای عصر خود هستند که اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی، مسائل فرهنگی عصر را با زبانی گویا و گاه به دلیل شرايط سياسي و اجتماعي در لفافه¬ بیان‏می¬کنند. هر نويسندۀ موفقي سبکي خاص خود دارد. تحلیل سبک¬شناسی آثار در سه سطح زبانی، ادبی و فکری صورت‏می¬گیرد. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و بهره¬گرفتن از منابع کتابخانه¬ای سبک زبانی و نحوۀ نگارش میرزافتحعلی آخوندزاده را در نمایشنامۀ تمثیلات مورد بررسی قرار داده¬است؛ تا بتواند سبک فردي اين نويسنده را تبيين‏کند. حاصل پژوهش نشان‏می¬دهد که از جمله مسائل واژگانی که در این نمایشنامه وجود دارد، محاوره¬گرایی، استفاده از قید حالت پس از مسندالیه، تتابع صفات و اضافات و از مسائل نحوی که در این اثر نمود دارد، استفاده از جملات کوتاه، تکرار در ارکان جمله، حذف ارکان جمله بنا به قرینۀ لفظی، استفاده از افعال ساده، تقدیم و تأخیر ارکان جملات است که گاه برای تأکید در کلام و گاه برای جلب توجه خوانندگان مورد استفادۀ نویسنده قرار گرفته¬است؛ حاصل سخن اين¬که بهره¬گیری از واژگان مربوط به فرهنگ آذربایجان، در آمیختن زبان گفتار و معیار جامعه، استفاده از امثال ساير و...، از شگردهاي هنري نويسنده در غناي نمايشنامۀ تمثيلات است.
Subjects: Divisions > Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Divisions: Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Subjects > Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Date Deposited: 20 Jul 2021 03:01
Last Modified: 20 Jul 2021 03:01
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/13281

Actions (login required)

View Item View Item