نقدي بر پيوسته‏نويسي يا جدانويسي كلمات مركب بر اساس دستور خط فرهنگستان و پيشنهادهایي تازه براي ساده كردن و تجميع آن‏ها

مجد, امید نقدي بر پيوسته‏نويسي يا جدانويسي كلمات مركب بر اساس دستور خط فرهنگستان و پيشنهادهایي تازه براي ساده كردن و تجميع آن‏ها. نقدي بر پيوسته‏نويسي يا جدانويسي كلمات مركب بر اساس دستور خط فرهنگستان و پيشنهادهایي تازه براي ساده كردن و تجميع آن‏ها.

[img] Text
00031826.pdf

Download (218kB)

Abstract

-

Item Type: Article
Persian Title: نقدي بر پيوسته‏نويسي يا جدانويسي كلمات مركب بر اساس دستور خط فرهنگستان و پيشنهادهایي تازه براي ساده كردن و تجميع آن‏ها
Persian Abstract: در باب پيوسته‏نويسي و يا جدانويسي تركيبات در زبان فارسي سه فرض قابل تصورست: نخست: تدوين قواعدي براي جدانويسي همۀ كلمات مركب و تعيين موارد استثنا. دوم: تدوين قواعدي براي پيوسته‏نويسي همة كلمات مركب و تعيين موارد استثنا و سوم تدوين قواعدي براي جدانويسي الزامي بعضي از كلمات مركب و پيوسته‏نويسي بعضي ديگر و دادن اختيار در خصوص ساير كلمات به نويسندگان. برخي راه اول را برگزيده و اصل را بر جدانويسي كلمات مركب قرار داده و موارد استثناء را تعيين كرده‏اند )شعار، 1375). برخي ديگر اصل را بر پيوسته‏نويسي قرار داده و موارد خاص جدانويسي را تعيين كرده‏اند (مجد، 1384)، گروه آخر نيز مانند فرهنگستان زبان و ادب فارسي شيوة سوم را پذيرفته (1381) و جز در بعضي از موارد كه الزامي را در اتصال و انفصال تعيين كرده‏اند، در ساير موارد اختيار عمل را به‏ نويسندگان داده‏اند؛ اما نكته مشترک در خصوص گروه‏های اول و سوم، اين است كه قواعد متعددي را بر جدانويسي و پيوسته‏نويسي نوشته و با نویسنده این سطور ابتدا در قسمت اول مقاله چهار اصل املایی را که مبنای خطند شرح‏می‏دهد، سپس در قسمت دوم با استفاده از قواعد قسمت اول، به‏ سادگی قوانین پیوسته‏نویسی و جدا‏نویسی را در شش دسته تبیین‏می‏کند، آن‏گاه در قسمت سوم می‏کوشد نشان‏دهد که 23 قاعده فرهنگستان، در ذیل همان شش قاعدۀ پیشنهادی ما می‏گنجند و نیازی به این‏همه دسته‏بندی نیست. چرا که نوشتن تبصره‏ها و استثناهاي زياد كار يادگيري را بر خوانندگان دشوار ساخته‏است.
Subjects: Divisions > Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Divisions: Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Subjects > Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Date Deposited: 20 Jul 2021 02:52
Last Modified: 20 Jul 2021 02:52
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/13289

Actions (login required)

View Item View Item