بررسی معماری مدارس در دوره صفویه و نمود آن در مکتب صفوی

حسینی صدر, علیرضا (2022) بررسی معماری مدارس در دوره صفویه و نمود آن در مکتب صفوی. In: The first national conference of Armani University in the second step of the revolution.

[img] Text
1.pdf

Download (298kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی معماری مدارس در دوره صفویه و نمود آن در مکتب صفوی
Persian Abstract: اصلی ترین بخش از زندگی بشر که می تواند تاثیر زیادی در زندگی مادی ومعنوی داشته باشد آموزش می باشد. انسان، تلاش می کند که به سمت تعالی حرکت کند. و تنها راه دستیابی به آن، آموزش است. تغییر اساسی و منظم توسط حاکمان با استفاده از آموزش کامل و همگانی در جهت ترویج آموزههای مذهبی، از شاخصه های ویژه عصر صفوی بود که باعث شد شاهان برای دستیابی به این امر اقدام به تأسیس مدارس و دیگر بناهای تأثیرگذار از جمله مساجد در کنار مدارس احداث کنند. با توجه به این مورد مدارس به عنوان مهم ترین مراکز آموزشی در خدمت مذهب تشیع به یکی از شاخصه های اصلی در این عصر مبدل شدند. هدف: رویکرد آموزشی این دوره به نظام آموزشی و فضاهای متناسب با آن نیاز دارد این پژوهش تأثیر روش های آموزشی صفوی بر عناصر اصلی و هماهنگی آنها را با سازماندهی فضایی و معماری مدارس علوم دینی بررسی کرده و در پی آن است تا در روشهای آموزشی این دوره کنکاش کرده ومتد های لازم در آموزش علوم عقلی ودینی را مورد بررسی قرار داده وبا استفاده از روشهای موجود دراین مکتب به موارد اصلی آن که روشهای سیاست گذاری شده می باشد را بررسی کند. روش تحقیق: این پژوهش، با توجه به روند رشد معماری در دوره صفویه که منجر به شکوفایی و گسترش مدارس علوم شیعی شد، سعی بر آن دارد تا از روش تحلیلی وتوصیفی - وتاریخی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای به شناخت جایگاه و اهمیت آموزش در دوره حکومت صفوی بپردازد و چگونگی تأثیر آن را بر کالبد معماری مدارس این دوره گونه شناسی کند. در این راستا دو مورد از مدارس دوره صفویه به عنوان نمونه های هدفمند انتخاب و از لحاظ ویژگی های کلی بنا، سلسله مراتب و سازماندهی فضایی، با توجه به جایگاه و روش آموزشی این دوره، تجزیه و تحلیل شدند: یافته های این پژوهشحاکی از آن است که همزمان با توسعه همه جانبه معماری در عهد صفوی، آموزش و جایگاه آن نیز، تفاوتهایی با ادوار پیش از خود داشته است. این تغییرات باعث به وجود آمدن تغییراتی در روش آموزشی و ساخت مدارس شده است که از آن جمله میتوان به گسترش محیط مدارس، افزایش تعداد و کیفیت کلاس ها واساتید ، توجه به محوطه مدارس به عنوان عنصر اصلی مدرسه، تغییر در ورودی، ارتباط با شهر و ارتباط مدرسه با فضای مذهبی اشاره کرد.
Subjects: Divisions > Conferences > The first national conference of Armani University in the second step of the revolution February 2022
Conferences > The first national conference of Armani University in the second step of the revolution February 2022
Divisions: Conferences > The first national conference of Armani University in the second step of the revolution February 2022
Subjects > Conferences > The first national conference of Armani University in the second step of the revolution February 2022
Date Deposited: 09 Mar 2022 07:48
Last Modified: 09 Mar 2022 07:48
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/13515

Actions (login required)

View Item View Item