بررسی وضعیت تسهیم دانش در کارکنان دانشگاهی (مورد مطالعه : کارکنان دانشگاه آزاد واحد اردبیل)

امین‌فرد, ندا and طیران, محمدرضا and فتحی کرکرق, فرشید and اشرفی, سعید (2022) بررسی وضعیت تسهیم دانش در کارکنان دانشگاهی (مورد مطالعه : کارکنان دانشگاه آزاد واحد اردبیل). In: The first national conference of Armani University in the second step of the revolution.

[img] Text
4.pdf

Download (616kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی وضعیت تسهیم دانش در کارکنان دانشگاهی (مورد مطالعه : کارکنان دانشگاه آزاد واحد اردبیل)
Persian Abstract: در این مطالعه ما به بررسی وضعیت تسهیم دانش در کارکنان دانشگاهی (مورد مطالعه‌: کارکنان دانشگاه آزاد واحد اردبیل)‌ می‌پردازیم که برای این کار از روش (توصیفی‌)پیمایشی استفاده کرده‌ایم‌‌. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان آموزشی – اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل می باشد که در سال 1400، 400 نفر بودند که از این تعداد 292 نفر را آقایان و 108 نفر را خانم‌ها تشکیل می‌دهند که در این تحقیق ما با استفاده از روش نمونه‌گیری‌ تصادفی‌طبقه‌ای به انتخاب نمونه ها پرداختیم که براساس جدول مورگان 196 نفر را مورد آزمون قرار دادیم که از این تعداد 68 نفر را خانم ها و 128 نفر را آقایان تشکیل دادند‌. در این پژوهش برای اندازه‌گیری تسهیم دانش از پرسشنامه‌ی تسهیم دانش دیکسون (2001) استفاده کرده‌ایم یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد‌، سطح معنی‌داری خطای آزمون برای سطح اطمینان 95/0 کمتر از 05/0 بدست آمد و نیز مقدار میانگین داده‌ها در همه‌ی ابعاد پایین‌تر از میانگین ملاک است بنابراین متغیر تسهیم دانش و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه آزاد واحد اردبیل در وضعیت نامطلوبی قرار دارد‌. با عنایت به یافتههای پژوهش پیشنهاد می‌شود با بهره گیری از مزایای اعتماد ، حس مسئولیت و ارتباطات مؤثر بواسطه ی توزیع دانش و تجارب در تمامی واحد های دانشگاه : می توان با استقرار فرهنگ تسهیم دانش ، مزایای فوق را برای افزایش سطح دانش و اصلاح عملکرد سازمانی کارکنان به ارمغان آورد‌.
Subjects: Divisions > Conferences
Conferences

Divisions > Conferences > The first national conference of Armani University in the second step of the revolution February 2022
Conferences > The first national conference of Armani University in the second step of the revolution February 2022
Date Deposited: 09 Mar 2022 08:26
Last Modified: 09 Mar 2022 08:26
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/13519

Actions (login required)

View Item View Item