بررسي استفاده از نانوذرات روي ترشدگي الكتريكي سيال پايه

Ehsan Mesali, Ehsan (2021) بررسي استفاده از نانوذرات روي ترشدگي الكتريكي سيال پايه. Masters thesis, Faculty of Engineering.

[img] Text
احسان مثالی.pdf

Download (1MB)

Abstract

هدف: هدف از پژوهش حاضر ايجاد بيشترين تغييرات در زاويه تماس قطره باسطح در اثر اعمال ولتاژ به صورت تجربي ميباشد. در نظر است تاثيرات افزايش ضخامت لايه عايق و همچنين افزودن ذرات نانو در سيال پايه در تغييرات زاويه تماس قطره با سطح بررسي گردد. روششناسي پژوهش: در كار حاضر با آماده كردن نمونههاي روكش شده در ضخامتهاي مختلف و همچنين نانوسيال در غلظتهاي مختلف، آزمايش ترشدگي الكتريكي با قرار دادن قطرههايي از جنس آب و نانوسيال در غلظتهاي مختلف روي سطوح روكش شده انجام و تاثيرات ضخامت لايه روكش شده و غلظت نانو سيال بر تغييرات زاويه تماس قطره با سطح بررسي ميگردد. يافتهها: نتايج آزمايش تجربي نشان داد كه زاويه تماس قطره با سطح در اثر اعمال ولتاژ كاهش مييابد و اين كاهش در ضخامتهاي كم بيشتر خود را نشان ميدهد و همچنين افزودن ذرات نانو نيز باعث بيشتر شدن تغييرات زاويه تماس ميشود. از مشكلات به وجود آمده ميتوان به الكتروليز شدن قطره در اثر اعمال ولتاژ در ضخامتهاي كم و همچنين در غلظتهاي بالاي نانوسيال اشاره كرد. نتيجهگيري: كاهش ضخامت لايه عايق و نيز استفاده از نانوسيالات باعث افزايش تغييرات زاويه تماس ميشود. البته مشكلاتي در اين زمينه وجود دارد كه الكتروليز شدن قطره از جمله اينها است كه ميتواند به دليل افزايش جريان نشتي از عايق، شكست ديالكتريكي عايق و همچنين به هم چسبيدن ذرات نانو در اثر اعمال ولتاژ باشد.

Item Type: Thesis (Masters)
Persian Title: بررسي استفاده از نانوذرات روي ترشدگي الكتريكي سيال پايه
Persian Abstract: هدف: هدف از پژوهش حاضر ايجاد بيشترين تغييرات در زاويه تماس قطره باسطح در اثر اعمال ولتاژ به صورت تجربي ميباشد. در نظر است تاثيرات افزايش ضخامت لايه عايق و همچنين افزودن ذرات نانو در سيال پايه در تغييرات زاويه تماس قطره با سطح بررسي گردد. روششناسي پژوهش: در كار حاضر با آماده كردن نمونههاي روكش شده در ضخامتهاي مختلف و همچنين نانوسيال در غلظتهاي مختلف، آزمايش ترشدگي الكتريكي با قرار دادن قطرههايي از جنس آب و نانوسيال در غلظتهاي مختلف روي سطوح روكش شده انجام و تاثيرات ضخامت لايه روكش شده و غلظت نانو سيال بر تغييرات زاويه تماس قطره با سطح بررسي ميگردد. يافتهها: نتايج آزمايش تجربي نشان داد كه زاويه تماس قطره با سطح در اثر اعمال ولتاژ كاهش مييابد و اين كاهش در ضخامتهاي كم بيشتر خود را نشان ميدهد و همچنين افزودن ذرات نانو نيز باعث بيشتر شدن تغييرات زاويه تماس ميشود. از مشكلات به وجود آمده ميتوان به الكتروليز شدن قطره در اثر اعمال ولتاژ در ضخامتهاي كم و همچنين در غلظتهاي بالاي نانوسيال اشاره كرد. نتيجهگيري: كاهش ضخامت لايه عايق و نيز استفاده از نانوسيالات باعث افزايش تغييرات زاويه تماس ميشود. البته مشكلاتي در اين زمينه وجود دارد كه الكتروليز شدن قطره از جمله اينها است كه ميتواند به دليل افزايش جريان نشتي از عايق، شكست ديالكتريكي عايق و همچنين به هم چسبيدن ذرات نانو در اثر اعمال ولتاژ باشد.
Supervisor:
SupervisorE-mail
dr Mohammad Vajdi, MohammadUNSPECIFIED
dr Farhad Sadeq Moghanlou, FarhadUNSPECIFIED
Advisor:
AdvisorE-mail
dr Mohammad Ghorbanpour, MohammadUNSPECIFIED
Subjects: Faculty of Engineering > Department of Mechanical Engineering
Divisions > Faculty of Engineering > Department of Mechanical Engineering
Date Deposited: 26 Jun 2022 03:23
Last Modified: 26 Jun 2022 03:23
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/13539

Actions (login required)

View Item View Item