شناسایی و اولویت‌بندی نواحی نابسامان شهری با استفاده از GIS. پژوهش موردی شهر پارس‌آباد.

salamati, Shahram and mohammadi, Alireza and Nazmfar, Hosein (2015) شناسایی و اولویت‌بندی نواحی نابسامان شهری با استفاده از GIS. پژوهش موردی شهر پارس‌آباد. Masters thesis, University Of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
Shahram salamati.pdf

Download (347kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

بافت نابسامان شهری یکی از موارد مطرح در کلیه شهرهای کشور است که هرکدام متناسب با شرایط انسانی و طبیعی خود نیازمند مداخله و اصلاح است. ازآنجاکه بافت‌های نابسامان در اکثر شهرها هسته اولیه شکل¬گیری شهرها را شامل می¬شود این امر موجب اختلال در شکل¬گیری ارتباط وحدت فضایی بین بخش مرکزی، بخش میانی و بخش پیرامونی می¬گردد. در این پژوهش شهر پارس‌آباد به‌عنوان نمونه موردی انتخاب شده و به اولویت‌بندی و شناسایی بافت‌های نابسامان پرداخته شد. اين پژوهش با توجه به نوع هدف، از نوع کاربردي و ازنظر ماهيت و روش، از نوع تحقيقات توصيفي - تحليلي می¬باشد که با استفاده از نرم‌افزار SPSS به خلاصه‌سازی داده‌های گردآوری‌شده پرداخته‌شده، در ادامه نیز با استفاده از مدل ANP(مدل تحلیل شبکه‌ای) و با استفاده از شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیست‌محیطی این شاخص‌ها روی 7 محله مورد ارزیابی و مقایسه قرارگرفته و درنهایت 3 محله دارای اولویت که از نابسامانی بیشتری برخوردار هستند، اولویت‌بندی شده و مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند که این محلات به ترتیب عبارت‌اند از محله زیر نهر تراب، محله عابدیان، محله زیر کشتارگاه. لازم به ذکر است که در پایان با استفاده از تحلیل لایه‌های هرکدام از معیارها در محلات هدف بررسی با استفاده از روش‌های کرنل و هم‌چنین نقشه میزان هر کدام از معیارها در محیط نرم افزاری ARC GIS مورد تحلیل قرار گرفته و در محیط نرم افزاری EXCEL به ترسیم نمودارهای خلاصه سازی شده هر کدام از معیارها پرداخته شد و مشخص گردید که از بین محلات تحت بررسی محله زیر نهر تراب در نابسامانی حداکثری قرار دارد که لزوم برنامه‌ریزی را هر چه بیشتر می‌طلبد.

Item Type: Thesis (Masters)
Persian Title: Identification and Zoning of Urban slums by Using of GIS. The Case Study of Pars Abad city
Persian Abstract: Disorganized urban context one of the items in all the country's cities, each of which fits the human condition and is in need of the intervention and its natural. Since the abnormal tissue formation in most cities, core cities include unknown disrupt the formation of the spatial relationship and unity be-tween the central, central and peripheral elderly. In this study PARSABAD selected as a case study and to prioritize and identify abnormal tissue was. Considering the purpose of the application and the nature and methods of descriptive research - analysis using SPSS software is the summary of the data examined, the more the use of model ANP (network analysis) and using indicators of social, econom-ic, physical, environmental indicators to assess and compare the 7 quarters and the third quarter of disorders that greater priority, priority were analyzed and evaluated. The locations are as follows Creek neighborhood Torab Abedian neighborhood, a neighborhood slaughterhouse. It should be not-ed that at the end of using layers of each of the criteria used to evaluate the kernel community and also map in ARC GIS software in each of the criteria analyzed And in the EXCEL software to plot each criterion were summarized and determined that the areas under consideration zire nahre torab neighborhood in turmoil maximum. The necessary planning more you told.
Supervisor:
SupervisorE-mail
mohammadi, AlirezaUNSPECIFIED
Advisor:
AdvisorE-mail
nazmfar, HoseinUNSPECIFIED
Subjects: Faculty of Literature & Humanities > Department of Geography
Divisions > Faculty of Literature & Humanities > Department of Geography
Divisions: Subjects > Faculty of Literature & Humanities > Department of Geography
Faculty of Literature & Humanities > Department of Geography
Date Deposited: 10 Nov 2018 05:23
Last Modified: 10 Nov 2018 05:23
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/1653

Actions (login required)

View Item View Item