مقايسه نگرش کارکنان و مددجويان زندان کرمانشاه درباره نقش ورزش در جلوگيری از اقدام به بزه در نوجوانان و جوانان (مقاله کامل)

نظری قنبری, میثم and شجاعی, آزیتا and محمدی, شیرین and رحمانی, ریمان (2015) مقايسه نگرش کارکنان و مددجويان زندان کرمانشاه درباره نقش ورزش در جلوگيری از اقدام به بزه در نوجوانان و جوانان (مقاله کامل). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Ardabil, Iran.

[img] Text
5.pdf

Download (478kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

About role of sport in preventing of doing bad measures. Statistic society of this investigation are experienced employers and prisoner, because of limitation in statics society has been tried, which total of statics society uses as a sample. but from 207 distributed scale, just 170 number of them (86 percent) are suitable for use, which this number are used for sample of investigation, and for collecting suitable information uses of self-made scales from investigator, in this investigation ,of described statics like number, average and standard deviation and dedicational statics like Kolmogorov & Smirnov test and for consideration of data normal distribution use of independent T-test for considering comparing of prisoners & employer idea and for comparing employers & prisoners idea based on public recognition use of variance analysis and there is no meaning full difference in this idea between employers &prisoners, they believed that doing sport is reason of preventing in bad measures. This institution's & prisons must reactive employers and prisoners morale. Following this goal for continuation sport in this people could make them powerful when they coming out of prison.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مقايسه نگرش کارکنان و مددجويان زندان کرمانشاه درباره نقش ورزش در جلوگيری از اقدام به بزه در نوجوانان و جوانان
Persian Abstract: ورزش به عنوان يکی از فعاليت ‏های‏ مهم در جامعه از اشکال مهم کنترل اجتماعی محسوب می‏شود و دارای اهداف تربيتی زيادی است. نتيجه مهم ورزش فرآيند اجتماعی سازی آن است و بر اثر اين تاثيرگذاری کودکان و نوجوانان نقش‏های اجتماعی را که در آينده با آن مواجه خواهند شد ‏می‏آموزند. در پژوهش حاضر، ميانگين مورد مطالعه براي فرضيه فوق در بين کارمندان 96/3 و انحراف‌ استاندارد‌ 329/0 بود و در بين مددجويان ميانگين 90/3 و انحراف معيار 326/0 بود نتايج حاصل نشان داد که هم مددجويان و هم کارکنان بر اين اعتقاد ‏می‏باشند که انجام ورزش باعث جلوگيری از اقدام به بزه ‏می‏ شود.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 11 Dec 2018 18:25
Last Modified: 11 Dec 2018 18:25
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4321

Actions (login required)

View Item View Item