تأثیر شرایط محیطی در اخلاق ورزشی ورزشکاران بدنساز استان کرمانشاه (مقاله کامل)

ویسی, آرمان and قدیمی, بهرام and حجت, شهلا (2015) تأثیر شرایط محیطی در اخلاق ورزشی ورزشکاران بدنساز استان کرمانشاه (مقاله کامل). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Ardabil, Iran.

[img] Text
9.pdf

Download (384kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

Ethics in sport and even his relationship with his teammates as well. No sports law can not be an athlete to say how the man's own personal behavior and how love and hatred in relation to sport and his team-mates are people who are not involved. The task of ethics that seeks to regulate this. Given the importance of the aim of this study was to investigate the effects of environmental conditions on sports ethics bodybuilders province of Kermanshah. This research is descriptive and causal-comparative study population of 7324 people, 365 of us male athletes bodybuilding Kermanshah Province, which is the volume of the sample were analyzed using a questionnaire. Data using one-sample t test and the Friedman test were analyzed. Based on the results of one sample T Test, all the factors mentioned in this article from the perspective of bodybuilders significantly improved their exercise are the personal qualities and ethics(p 05/0≥). Based on the findings, changes in environmental conditions directly affect the athletes' moral decisions. In the meantime, efforts to improve the economic environment bodybuilders Iran, reform of laws and regulations with a view of all stakeholders involved in the exercise, delegation of authority to the union federation Career Gym, reducing the interference of politicians by raising awareness of the among the proposals are generally available.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تأثیر شرایط محیطی در اخلاق ورزشی ورزشکاران بدنساز استان کرمانشاه
Persian Abstract: موضوع اخلاق در ورزش رابطه با هم تیمی و حتی با خود هم هست. هیچ قانون ورزشی نمی تواند به یک ورزشکار بگوید چگونه با یار خودی رفتار کند و چگونه حب و بغضهای شخصی را در رابطه ای ورزشی و انسانی که با هم تیمی اش دارد دخالت ندهد. این وظیفه اخلاق است که در تنظیم این روابط کوشش می کند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از اين پژوهش بررسي تأثیر شرایط محیطی در اخلاق ورزشی ورزشکاران بدنساز استان کرمانشاه است. پژوهش حاضر توصیفی و علی- مقایسه ای می باشد و جامعه آماری تحقیق7324 نفر ورزشکاران مرد باشگاههای بدنسازی استان کرمانشاه وحجم نمونه 365 نفرمی باشد که با استفاده از پرسشنامه آنالیز شدند. داده ها نیز با استفاده از آزمون های t تک نمونه ای و بر اساس آزمون فریدمن آنالیز شدند. بر اساس نتایج آزمون one sample T Test، تمامی عوامل قید شده در این پژوهش از دیدگاه ورزشکاران بدنساز بطور معناداری در ویژگی های شخصی و اخلاق ورزشی آنان مؤثر می باشند (05/0≥p). بر پایه ی یافته های این تحقیق، تغییر در وضعیت های محیطی مستقیماً تصمیم گیری های اخلاقی ورزشکاران را تحت تأثیر قرار می دهد. در این میان، تلاش برای بهبود محیط اقتصادی بدنسازان ایران، اصلاح قوانین و آیین نامه ها با نظر تمامی ذینفعان درگیر در بدنسازی ایران، تفویض بخشی از اختیارات فدراسیون به اتحادیه های حرفه ای مشاغل بدنسازی، کاهش دخالت سیاست مداران از طریق افزایش آگاهی ها از جمله پیشنهادات کلی قابل ارائه محسوب می شوند.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 11 Dec 2018 18:20
Last Modified: 11 Dec 2018 18:20
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4335

Actions (login required)

View Item View Item