نگرش سازمان های ورزشی ايران نسبت به کارکرد فناوری اطلاعات در ورزش

قدیمی, بهرام and ویسی, آرمان and صفّاری, الینا (2015) نگرش سازمان های ورزشی ايران نسبت به کارکرد فناوری اطلاعات در ورزش. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
37.pdf

Download (256kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: نگرش سازمان های ورزشی ايران نسبت به کارکرد فناوری اطلاعات در ورزش
Persian Abstract: امروزه، سازمان هاي ورزشي از جمله فدراسيون هاى ورزشى در معرض تغيير و تحولات، محيطي و جهاني قرار دارند و به همين دليل ناگزيرند به طور دائم بر رويدادهاي داخلي و خارجي از طریق علم، فناوری و مديريت راهبردي به روز، نظارت كنند تا بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت خود را با تغييرات وفق دهند. با توجه به اهمیت و ضرورت تحقیق، در پژوهش حاضر محقق بر آن است که نگرش سازمان های ورزشی ايران نسبت به كاربرد فناوري اطلاعات در ورزش را مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش حاضر از نوع مطالعات استراتژيك است. جامعه آماري تحقیق اعضا و خبرگان مجمع عمومي فدراسيون، متخصصين و کارکنان سازمانهای ورزشی شهرستان تهران می باشند كه از بين آنها بدلیل نامحدود بودن جامعه آماری براساس جدول مورگان 384 پرسشنامه تکمیل و دریافت شد كه روايي آن مورد تاييد متخصصين قرار گرفت و پايايي پرسشنامه نیز با آزمون آلفاي كرونباخ با ضريب 86٪ به تاييد رسيد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده از آزمون مجذوركاي خی دو استفاده شد. با توجه به یافته ها تفاوت آمارى معنى دارى درحد(α=%5) بين مولفه ها وجود دارد؛ بنابراين مى توان با اطمينان 95٪ نتيجه گرفت که سازمان های ورزشی برای پیاده سازی مدیریت فناوری اطلاعات 4 استراتژى در منظر مالى، 5 استراتژى در منظر مشترى، 3 استراتژى در منظر فرآيندهاى داخلى و4 استراتژى در منظر يادگيرى و رشد دارند. مي توان نتيجه گرفت كه منظرها، سنجه ها، اهداف كمي و ابتكارات بدليل ارتباط بين چشم انداز و استراتژي ها با اهداف استراتژيك سازمان ها و فدراسيون در منظرهاي مختلف، قابليت ايجاد اجراي استراتژيهای نوین برای پیاده سازی فناوری اطلاعات را دارند.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 11 Dec 2018 18:04
Last Modified: 11 Dec 2018 18:04
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4352

Actions (login required)

View Item View Item