مقایسه ابعاد تنظیم شناختی هیجان در معلمان ورزشکار و معلمان غیر ورزشکار

دولتی, حسین and رنجبر, محمد جواد (2015) مقایسه ابعاد تنظیم شناختی هیجان در معلمان ورزشکار و معلمان غیر ورزشکار. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
مقایسه ابعاد تنظیم شناختی هیجان در معلمان ورزشکار و معلمان غیر ورزشکار.pdf

Download (199kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

The purpose of this study was to compare the dimensions of cognitive emotion regulation and dimensions 9 among teachers athletes and teachers non athletes Esfaraen city is 94-93.Therefore, 70 people (35 people teachers, athletes and 35 people teachers non athletes) were randomly selected, and cognitive emotion regulation questionnaire Garnfsky (CEQ) respondedMultivariate analysis of variance was used to analyze the data.The analysis results showed that the use of cognitive emotion regulation strategies in athletes and non-athletes teachers significant difference (005/0> P) together. Teachers athletes than non-athletes, teachers were more consistent strategies. Therefore can be concluded that the athletes can be psychological dimensions of emotional control practices influence

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مقایسه ابعاد تنظیم شناختی هیجان در معلمان ورزشکار و معلمان غیر ورزشکار
Persian Abstract: هدف این پژوهش مقایسه ابعاد تنظیم شناختی هیجان و ابعاد 9 گانه آن در بین معلمان ورزشکار و معلمان غیرورزشکار شهرستان اسفراین در سال تحصیی 94-93 می باشد. بنابراین به تعداد 70 نفر (35 نفراز معلمان ورزشکار و 35نفر از معلمان غیرورزشکار) به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی (CEQ)پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل ها نشان داد که استفاده از راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در معلمان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری(005/0>P) با هم دارند. معلمان ورزشکار در مقایسه با معلمان غیر ورزشکار از راهبردهای سازگار بیشتری استفاده کردند. براین اساس می توان نتیجه گرفت که ورزشکار بودن می تواند بر ابعاد روانشناختی از جمله شیوه های کنترل هیجان تأثیرگذار باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 13 Dec 2018 08:12
Last Modified: 13 Dec 2018 08:12
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4411

Actions (login required)

View Item View Item