مقایسه میزان آشنایی معلمان تربیت بدنی از مسئولیت مدنی بر اساس جنسیت (چکیده)

مرتضوی, شهاب الدین and نادریان, مسعود and آتش بار, شوکت (2015) مقایسه میزان آشنایی معلمان تربیت بدنی از مسئولیت مدنی بر اساس جنسیت (چکیده). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
25.pdf

Download (208kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مقایسه میزان آشنایی معلمان تربیت بدنی از مسئولیت مدنی بر اساس جنسیت
Persian Abstract: از نظر قانونی هر نوع آسیب دیدگی دانش آموز که ناشی از نقض دانش ، مهارت و قصور معلم تربیت بدنی باشد ، باعث مسئولیت مدنی او می گردد. این پژوهش با هدف مقایسه میزان آشنایی معلمان تربیت¬بدنی از مولفه¬های مسئولیت¬مدنی بر اساس جنسیت انجام شد. جامعه آماری شامل 300 نفر از معلمان تربیت بدنی زن و مرد چهار شهر منتخب استان خوزستان بود که با استفاده از فرمول کوکران 129 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی طبقه¬بندی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید( ). برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع¬آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی ( آزمون t مستقل) استفاده شد .نتایج نشان داد که تفاوت معناداري بين نظر افراد با در نظر گرفتن جنسیت وجود نداشت. آشنایی زنان و مردان در حیطه قوانین و مقررات پایین¬تر از میانگین بود. آشنایی مردان در دیگر حیطه¬ها و زنان به جزء حیطه نظارت بالاتر از میانگین بود. در تایید نتایج فوق باید اشاره نمود که با توجه به اینکه معلمان تربیت¬بدنی زن و مرد در دوره دانشگاه واحدهای درسی یکسانی را سپری می¬کنند در نتیجه دانش و اطلاعات یکسانی را کسب کرده و در محیط¬های ورزشی بکار می¬گیرند. بعد از فراغت از تحصیل در کلاس¬های ضمن خدمت هم دانش گذشته را مرور کرده و اطلاعات یکسانی را آموزش می¬بینند.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 13 Dec 2018 08:02
Last Modified: 13 Dec 2018 08:02
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4424

Actions (login required)

View Item View Item