بررسی تفاوت احساس غربت دانشجویان خوابگاهی تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی دانشگاه تبریز

فریدی, مهتا and اسکندرنژاد, مهتا (2015) بررسی تفاوت احساس غربت دانشجویان خوابگاهی تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی دانشگاه تبریز. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
بررسی تفاوت احساس غربت دانشجویان خوابگاهی تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی دانشگاه تبریز.pdf

Download (189kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

Considering the existence of the homesickness among the dormitory students and the impact of physical activities on their psychological health which is a matter of great importance, the main aim of this study is to consider the homesickness comparing the Physical Education students and other dormitory students. In this study, 120 female dormitory students of Tabriz University (physical education and other fields of physical education) randomly selected residential and was provided 36-point questionnaire of homesickness. Data were analyzed independent t-test and Pearson correlation by software SPSS 16. The results showed that the correlation between age and homesickness was negative and significant and compared between the two groups of homesickness more than physical education students the difference was not significant. Participate in sports activities can lead to homesickness.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی تفاوت احساس غربت دانشجویان خوابگاهی تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی دانشگاه تبریز
Persian Abstract: با توجه به وجود احساس غربت در دانشجویان خوابگاهی و تأثیر فعالیت بدنی در سلامت روان انسان، هدف از مطالعه حاضر بررسی تفاوت احساس غربت دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی خوابگاهی است. در این پژوهش 120 دانشجوی دختر خوابگاهی دانشگاه تبریز(تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی)به‌طور تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه‌ی 36 گویه ای احساس غربت در اختیارشان قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار 16SPSS و آزمون تی مستقل و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید. نتایج به دست آمده نشان دادند که همبستگی بین سن و احساس غربت منفی و معنی دار بود و در مقایسه بین دو گروه با وجود بیشتر بودن احساس غربت دانشجویان غیر تربیت بدنی این اختلاف معنی دار نبود. شرکت در فعالیت¬های ورزشی میتواند منجر به کاهش احساس غربت شود.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 23 Dec 2018 08:22
Last Modified: 23 Dec 2018 08:22
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4447

Actions (login required)

View Item View Item