ارتباط بین سطح فعالیت بدنی و شدت درد در زنان باردار

باقری, مریم and مهدی زاده, رحیمه (2015) ارتباط بین سطح فعالیت بدنی و شدت درد در زنان باردار. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
17.pdf

Download (179kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

Introduction: pregnancy makes many physiological changes in the mother’s body. One of the physiological changes during this period is the mother’s pains that she suffers from. The results suggest that physical activities can lessen the severity of these pains, therefore this study aimed to investigate the relationship between the physical activity level and the severity of pain in pregnant women. Methods: the target group was a total of 125 pregnant women who visited a doctor at least 1 time in the month in Shahrood city that they have been chosen voluntarily and they answered McGill Pain Questionnaire and Beck’s physical activity. Findings: suggest that the relationship between physical activity and the severity of pain in the studied sample was significant and negative. Results: it seems that proper and regular physical exercise programs for pregnant women can lessen pain and it is a major step in the development of a healthy future generation.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارتباط بین سطح فعالیت بدنی و شدت درد در زنان باردار
Persian Abstract: مقدمه: بارداری تغییرات فیزیولوژیکی بسیاری در بدن مادر ایجاد می¬کند. یکی از تغییرات فیزیولوژیک در این دوران دردهایست که مادر به آن دچار می¬شود. نتایج پژوهش¬ها نشان می دهد که فعالیت های جسمانی می¬تواند از شدت این¬گونه دردها بکاهد ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سطح فعالیت بدنی و شدت درد در زنان باردار انجام شد. روش¬ها:. تعداد 125 زن باردار که در ماه حداقل 1بار درشهر شاهرود به پزشک مراجعه کرده¬اند به صورت داوطلبانه و هدفمند انتخاب و به دو پرسشنامه درد مک گیل و فعالیت بدنی بک پاسخ دادند. یافته¬ها: نشان داد که رابطه بین فعالیت های بدنی و شدت درد در نمونه مورد بررسی معنادار و منفی بوده است. نتایج: به نظر می رسد که طراحی برنامه¬های تمرین جسمانی مناسب و منظم برای زنان باردار می¬تواند شدت درد را کاهش داده و گام موثری در پرورش نسل سالم آتی باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 07:20
Last Modified: 29 Dec 2018 07:20
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4468

Actions (login required)

View Item View Item