ارتباط بین میزان استفاده از تلویزیون و بازیهای رایانه ای با شاخصهای پیکر سنجی، ترکیب بدنی و سطوح آمادگی بدنی پسران 9-12 ساله دبستانی شهر اندیمشک.

رشیدی, عزیز and رنجبر, روح اله (2015) ارتباط بین میزان استفاده از تلویزیون و بازیهای رایانه ای با شاخصهای پیکر سنجی، ترکیب بدنی و سطوح آمادگی بدنی پسران 9-12 ساله دبستانی شهر اندیمشک. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
19.pdf

Download (66kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارتباط بین میزان استفاده از تلویزیون و بازیهای رایانه ای با شاخصهای پیکر سنجی، ترکیب بدنی و سطوح آمادگی بدنی پسران 9-12 ساله دبستانی شهر اندیمشک.
Persian Abstract: هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین میزان استفاده از تلویزیون و بازیهای رایانه ای با شاخصهای پیکر سنجی، ترکیب بدنی و سطوح آمادگی بدنی پسران 9-12 ساله دبستانی شهر اندیمشک بود.این تحقیق از نوع توصیفی و بر اساس نمونه گیری خوشه ای است که از بین 22 مدرسه ابتدایی سطح شهرستان اندیمشک با جمعیتی معادل 5518 دانش آموز به صورت تصادفی 5 مدرسه و از هر مدرسه 4 کلاس و از هر کلاس 10 نفر و با گرفتن زمان تماشای تلویزیون و انجام بازیهای رایانه ای از طریق دو روش اول توزیع پرسشنامه و دوم اندازه گیری شاخصهای آنتروپومتریکی (قد و وزن)و ترکیب بدنی (WHR ،BMI) درصد چربی بدن و سطوح آمادگی بدنی (چابکی و توان انفجاری) به بررسی ارتباط بین پارامترها پرداخته شده است. برای بررسی توصیفی از اطلاعات شاخصهای مرکزی میانگین، انحراف استاندارد و جهت تجزیه و تحلیل استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج این کار نشان می دهدکه بین استفاده از تلویزیون و بازی های رایانه ای با وزن بدن، شاخص توده بدن (BMI)، توده چربی و نسبت دور کمر به لگن (WHR) رابطه معنادار (P<0.05) است اما با سطح آمادگی بدنی رابطه معناداری وجود ندارد (P>0.05). به طور کلی، افزايش زمان تماشاي تلويزيون و انجام بازي هاي رايانه ای ممکن است موجب چاقی واضافه وزن و افزایش شاخص توده بدن (BMI) در کودکان شود و احتمالا می توان انتظار داشت که با کنترل میزان پرداختن به این گونه رفتارهای غیرفعال و تشویق به انواع فعالیت های بدنی از بروز چاقی و اضافه وزن در کودکان جلوگیری کرد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 07:21
Last Modified: 29 Dec 2018 07:21
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4470

Actions (login required)

View Item View Item