ارتباط شاخص توده بدن با عوامل آمادگی جسمانی در نوجوانان کشتی¬گیر و همتایان غیر ورزشکار

نیک اندیش, حسین and نیک اندیش, مرتضی and بیگلری, مصطفی and بگلری, فاطمه (2015) ارتباط شاخص توده بدن با عوامل آمادگی جسمانی در نوجوانان کشتی¬گیر و همتایان غیر ورزشکار. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
20.pdf

Download (196kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

The present study was designed to investigate the relationship between BMI with physical fitness factors in adolescent wrestlers and non-athlete counterparts. Among students in Hamadan schools, those who had the required qualifications based on related questionnaires (physical health, ages between 13-15, not being a member of a team, clubs and club sports, physical continuous and prolonged daily inactivity and have no championships in sport), 85 person were randomly selected and created non-athlete group (BMI: 19/42±3/72). Among wrestlers in Hamedan schools, who had the required qualifications based on related questionnaires (physical health, ages between 13-15, membership and continuous activity on wrestling club for at least one year, not membership and activity in other sports clubs and activities at least 3 times a week on Wrestling Club), 85 person were randomly selected and created wrestler group (BMI: 19/16±3/31). To measure the Physical fitness factors, the tests of handgrip strength, standing broad jumping, pull-up and nelson speed of movement were used. BMI of subjects were calculated by measuring their weight and hight. Statistical analysis of the data through descriptive statistics and Pearson correlation coefficient were done. The results showed that, there were a significant negative correlation between BMI and standing broad jumping and pull-up in both groups. But, there were a significant positive correlation between BMI with handgrip strength in both groups and there were not significant correlation between BMI with nelson speed of movement in both groups. According to the findings, being significant correlation between BMI with some physical fitness factors in both groups are noticeable for coaches in talent Scouting and in selecting of wrestlers.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارتباط شاخص توده بدن با عوامل آمادگی جسمانی در نوجوانان کشتی¬گیر و همتایان غیر ورزشکار
Persian Abstract: تحقیق حاضر به¬منظور بررسی ارتباط بین شاخص توده بدن با عوامل آمادگی جسمانی در نوجوانان کشتی¬گیر و همتایان غیرورزشکار انجام شد. در میان دانش¬آموزان مدارس شهر همدان، از بین کسانی¬که براساس پرسشنامه¬های مربوطه شرایط لازم را داشتند (سلامت جسمی، 13 تا 15 سال سن، عضو نبودن در تیم، کانون یا باشگاه ورشی، نداشتن فعالیت مداوم و طولانی روزمره و نداشتن قهرمانی ورزشی)، 85 نفر به¬صورت تصادفی انتخاب شده و گروه غیرورزشکار را تشکیل دادند (شاخص توده بدن: 72/3±42/19). در میان کشتی¬گیران در مدارس شهر همدان، از بین کسانی که براساس پرسشنامه¬های مربوطه شرایط لازم را داشتند (سلامت جسمی، 13 تا 15 سال سن، عضویت و فعالیت مداوم در باشگاه کشتی حداقل برای یک سال، عضو نبودن و فعالیت نداشتن در سایر رشته¬های ورزشی و فعالیت در باشگاه کشتی حداقل سه جلسه در هفته)، 85 نفر به¬صورت تصادفی انتخاب شده و گروه کشتی¬گیر را تشکیل دادند (شاخص توده بدن: 31/3±16/19). برای ارزیابی عوامل آمادگی جسمانی، از آزمون¬های قدرت دست، پرش طول جفتی، کشش بارفیکس ایستاده و سرعت حرکت نلسون استفاده شد. شاخص توده بدن آزمودنی¬ها از طریق اندازه¬گیری وزن و قد آنان انجام شد. نتایج نشان داد که همبستگی منفی معنی¬داری بین شاخص توده بدن با پرش طول جفتی و کشش بارفیکس ایستاده در هر دو گروه وجود دارد. اما، همبستگی معنی¬دار مثبتی بین شاخص توده بدن با قدرت دست در هر دو گروه وجود داشت و همبستگی معنی¬داری بین شاخص توده بدن با سرعت حرکت نلسون در هر دو گروه وجود نداشت. براساس یافته¬ها، وجود همبستگی معنی¬دار بین شاخص توده بدن با برخی عوامل آمادگی جسمانی در هر دو گروه برای مربیان در استعدادیابی و انتخاب کشتی گیران قابل توجه است.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 07:21
Last Modified: 29 Dec 2018 07:21
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4471

Actions (login required)

View Item View Item