بادی بلید(bodyblade)، وسیله ای مؤثر با تحریک عصبی-عضلانی بالا درتوانبخشی مفصل شانه

رحمتی, محمدرضا and یاری, مرتضی (2015) بادی بلید(bodyblade)، وسیله ای مؤثر با تحریک عصبی-عضلانی بالا درتوانبخشی مفصل شانه. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
24.pdf

Download (181kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

In this study, Traditional rehabilitation for shoulder dislocation has a success rate of only 20%. for this research, we selected bodyblade because it generate high neuromuscular stimulation during contraction. The bodyblade has been hypothesized to strengthen the muscles stabilizing the shoulder girdle by training the contractile tissues directly, and also indirectly affecting the joint and surrounding non-contractile tissues when responding to rapid positional changes and mechanical energy. Glenohumeral joint is portion of joints that if it don’t have been enough strength may dislocate. Shoulder dislocation negatively affects both the active (musculature) and passive (joint and ligaments) stabilizers of the glenohumeral joint. The Bodyblade is used for shoulder rehabilitation after injury. Resistance is provided by blade oscillations—faster oscillations or higher speeds correspond to greater resistance. The significantly greater muscular activity is produced in the scapular stabilizers by the Bodylade, this device might be more effective for training the scapular stabilizers than traditional resistance .The visible set was EMG (electromyography) for getting MVIC (maximum voluntary isometric contraction) and also, the common statistical analysis was repeated measure ANOVA.The Charter of result investigated shoulder flexion during utilization from bodyblade and various dumbbells and so be understood that Using the Bodyblade during shoulder exercises results in greater shoulder- and back-muscle recruitment than dumbbells.. techniques.The Bodyblade represented a greater exercise stimulus than a conventional resistance implement. Eventually there were significant differences between the bodyblade and other tools such as medicine ball, dumbbell, cable press, thera band and cuff weights. However, researches supporting the Bodyblade’s use is scarce, particularly in comparison with other exercise tools. Key words: bodyblade, Electromyography(EMG), Shoulder dislocation, Glenohumeral joint, Rehabilitation

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بادی بلید(bodyblade)، وسیله ای مؤثر با تحریک عصبی-عضلانی بالا درتوانبخشی مفصل شانه
Persian Abstract: در این تحقیق توانبخشی سنتی میزان موفقیت 20درصدی برای دررفتگی شانه دارد. به این دلیل ما بادی بلید را انتخاب کردیم زیرا تحریک عصبی-عضلانی بالایی هنگام انقباض تولید می کند. چنین فرض شده بود که بادی بلید ثابت کننده های کمربند شانه ای را مستقیما با تمرین بافت های انقباضی تقویت می کند و همچنین به طور غیرمستقیم روی مفصل و بافت های غیرانقباضی اطرافش که سریع به تغییرات وضعیتی و انرژی مکانیکی پاسخ می دهند، اثر می گذارد مفصل شانه جزء مفاصلی است که اگر قدرت کافی نداشته باشد ممکن است دچار دررفتگی شود.دررفتگی شانه اثر منفی روی ثابت کننده های فعال(عضلانی) و غیرفعال(مفصل و لیگامنت ها) مفصل شانه دارد. بادی بلید برای توانبخشی شانه بعد از آسیب استفاده می شود. مقاومت توسط نوسانات تیغه ها ایجاد می شود که سرعت نوسانات بالاتر(سریعتر) با مقاومت بیشتر مرتبط است. به طور معناداری فعالیت عضلانی بیشتری در ثابت کننده های کتف با بادی بلید تولید شد. این وسیله ممکن است مؤثرتر از دیگر تکنیکهای مقاومتی سنتی برای تمرین ثابت کننده های کتف باشد. دستگاه موردنظر برای گرفتن MIVC، EMG بود وهمچنین از repeated measure ANOVA برای تحلیل آماری استفاده شده بود. جدول یافته ها خم کردن شانه هنگام استفاده از بادی بلید و دمبل های مختلف را بررسی کرد که فهمیده شد استفاده بادی بلید هنگام فعالیت ورزشی شانه باعث تحریک عضله شانه و پشت بیشتراز دمبل می شود. بادی بلید تحریک بیشتری نسبت به دیگر وسایل مقاومتی مرسوم نمایش می دهد. درنهایت اختلاف معناداری بین بادی بلید و دیگر ابزار مثل توپ مدیسن بال، دمبل، سیم کش، ترابند و کافویتس وجودداشت. اما تحقیقات حمایت کننده از استفاده بادی بلید مخصوصا در مقایسه بادیگر وسایل ورزشی اندک است. واژگان کلیدی: بادی بلید، الکتومایوگرافی، دررفتگی شانه، مفصل شانه، توانبخشی
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 07:23
Last Modified: 29 Dec 2018 07:23
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4475

Actions (login required)

View Item View Item