بررسی اثر چرخه قاعدگی برسطح آمادگی جسمانی دانش آموزان غیرورزشکار دوره متوسطه

ذوالفقاری, محمدرضا and غنایی مرکید, نسرین (2015) بررسی اثر چرخه قاعدگی برسطح آمادگی جسمانی دانش آموزان غیرورزشکار دوره متوسطه. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
27.pdf

Download (113kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

Background The aim of this study was to investigate the effect of menstrual cycle on physical fitness level is the non-athlete students. 20 non-athlete students 20-16 years old were selected in three stages of their menstrual cycle they were tested in physical fitnesstests (strength, speed, cardiovascular endurance, muscular endurance, flexibility and agility). The results showed the influence of menstrual cycle is different in various factors of the physical fitness. Cycle not affect on power, speed, cardiovascular endurance, muscular endurance and flexibility, but the impact was significant effect on agility in bleeding stage and was better than the other stages. It was observed that the cycle affect the agility (shuttle run 4 × 9 m) and in the luteal phase bleeding is particularly better than the other stages. Keywords: menstrual cycle, sex hormons

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی اثر چرخه قاعدگی برسطح آمادگی جسمانی دانش آموزان غیرورزشکار دوره متوسطه
Persian Abstract: مقدمه: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر چرخه قاعدگی بر سطح آمادگی جسمانی دانش آموزان غیر ورزشکار می¬باشد. مواد و روشها: 20 دانش آموز غیر ورزشکار 20-16 ساله به صورت دردسترس و به طور انتخابی تعیین شدند و در سه مرحله چرخه قاعدگی از آنها تست¬های آمادگی جسمانی (قدرت، سرعت، استقامت قلبی- عروقی، استقامت عضلانی، انعطاف¬پذیری و چابکی) به عمل آمد. یافته¬ها: یافته¬ها نشان داد تاثیر چرخه قاعدگی بر فاکتورهای مختلف آمادگی جسمانی متفاوت است. چرخه بر قدرت، سرعت، استقامت قلبی- عروقی، استقامت عضلانی و انعطاف¬پذیری تاثیری نداشت اما تاثیرش بر چابکی معنی¬دار بود و در مرحله خونروی بهتر از سایر مراحل بود. نتیجه¬گیری: مشاهده¬ شد که چرخه¬ در اجرای آزمون دوی چابکی (دوی رفت و برگشت4×9 متر) تاثیر داشت و اجرای دوی رفت و برگشت در مرحله خونروی بهتر از سایر مراحل بخصوص مرحله ¬لوتئال است .
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 07:26
Last Modified: 29 Dec 2018 07:26
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4478

Actions (login required)

View Item View Item