بررسی تأثیر بارگیری کربوهیدارت بر نقطه شکست ضربان قلب دختران جوان غیر فعال

آهنگری, زهره (2015) بررسی تأثیر بارگیری کربوهیدارت بر نقطه شکست ضربان قلب دختران جوان غیر فعال. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
32.pdf

Download (266kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی تأثیر بارگیری کربوهیدارت بر نقطه شکست ضربان قلب دختران جوان غیر فعال
Persian Abstract: مقدمه و هدف : نقطه شکست ضربان قلب در بررسی منحنی ضربان قلب ،در بار کار فزاینده، انحراف منحنی ضربان قلب از خط راست است. نقطه شکست ضربان قلب در پیش بینی آستانه بی¬هوازی و تنظیم برنامه ورزشی ورزشکاران نقش مهمی دارد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر بارگیری کربوهیدارت بر نقطه شکست ضربان قلب دختران جوان غیر فعال بود. روش شناسی: 18 نفر دختر جوان غیر فعال با دامنه سنی (9/0±93/19) به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه تجربی(8n=) و کنترل (10n=) تقسیم شدند. این تحقیق شامل سه مرحله بود. گروه کنترل در مرحله اول و سوم پروتکل وامانده ساز(آغاز پروتکل تمرینی با 75% ضربان قلب بیشینه و افزایش سرعت نوارگردان به میزان 2 کیلومتر در ساعت در هر دقیقه) را اجرا کردند. گروه تجربی در مرحله اول پروتکل وامانده ساز را اجرا کردند. در مرحله دوم پروتکل تخلیه کربوهیدرات(فعالیت آزمودنی¬ها به مدت یک ساعت با %75-70 حداکثر اکسیژن مصرفی، تا سرحد واماندگی) انجام شد. در مرحله سوم بارگیری کربوهیدرات به مدت سه روز (مصرف g10 کربوهیدرات به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن بدون انجام هیچ¬گونه فعالیتی) با اجرای پروتکل وامانده ساز انجام شد. در مراحل اول و سوم در حین اجرای پروتکل وامانده ساز، گاز¬های تنفسی توسط دستگاه تجزیه و تحلیل گاز¬های تنفسی جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده¬ها از روش تحلیل واریانس با اندازه¬گیری¬های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد نتایج: بارگیری کربوهیدرات باعث شد نقطه شکست ضربان قلب گروه تجربی نسبت به حالت عادی در بار کار بالاتری اتفاق بیافتد. به عبارت دیگر، آزمودنی ها دیرتر احساس واماندگی کردند. نتایج نشان می¬دهد بارگیری کربوهیدرات وبه طور معناداری(p≤0.05) بر نقطه شکست ضربان قلب تاثیر گذاشت و موجب بهبود عملکرد آزمودنی ها در فعالیت با شدت بالا شد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 07:29
Last Modified: 29 Dec 2018 07:29
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4483

Actions (login required)

View Item View Item