بررسی تاثیر بی تمرینی کوتاه مدت بر شاخص های فیزیولوژیکی ژیمناست کاران دختر نونهال

نعمتی, شهناز and ایرانخواه, هاشم and حسن زاده, فریبا (2015) بررسی تاثیر بی تمرینی کوتاه مدت بر شاخص های فیزیولوژیکی ژیمناست کاران دختر نونهال. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
35.pdf

Download (174kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

The purpose of this study was to investigate the effects of three week detraining on the physiological of the gymnastics. fourteen young girl gymnastic with a mean age (11±1.24 years ,height 136.1±9.36 cm and weight 33.43±6.20 Kg) voluntarily participated in study. Physiological variables subjects such as height, weight and fat percentage, Flexibility shoulder, Flexible trunk, sit and reach, Flexibility foot open was measured before and after three weeks of detraining. For statistical analysis was used Paired t test. The results indicated that record exam Flexibility shoulder, Flexible trunk, had no significant change after 21 days of detraining. It was while sit and reach and the opening up of subjects after 21 days of detraining participants showed decreased significantly.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی تاثیر بی تمرینی کوتاه مدت بر شاخص های فیزیولوژیکی ژیمناست کاران دختر نونهال
Persian Abstract: هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سه هفته بی تمرینی بر شاخص های فیزیولوژیکی ژیمناست کاران بود. تعداد 14 نفر دختر ژیمناست کار نونهال با میانگین سنی 24/1±11 سال، قد 36/9±1/136 سانتی متر و وزن 20/6±43/33 کیلوگرم به صورت داوطلبانه در مطالعه شرکت کردند. متغیر های فیزیولوژیکی آزمودنی ها همانند قد، وزن و درصد چربی، انعطاف پذیری شانه،انعطاف پذیری باز شدن تنه، انعطاف پذیری خمش بدن به جلو و پا باز پیش و پس از سه هفته بی تمرینی اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از روش آزمون t همبسته استفاده شد.نتایج نشان داد رکورد آزمون انعطاف پذیری شانه و باز شدن تنه بعد از 21 روز بی تمرینی تفاوت معنی داری نداشته است. این در حالی بود که انعطاف پذیری خمش بدن به جلو و میزان پا باز آزمودنی ها به دنبال 21 روز بی تمرینی کاهش معنا داری را نشان داده بود.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 07:31
Last Modified: 29 Dec 2018 07:31
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4486

Actions (login required)

View Item View Item