بررسی تاثیر بی تمرینی و تمرین مجدد بر روی دیواره پشتی بطن چپ وزنه برداران نخبه

انوشیروانی, سجاد (2015) بررسی تاثیر بی تمرینی و تمرین مجدد بر روی دیواره پشتی بطن چپ وزنه برداران نخبه. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
36.pdf

Download (61kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی تاثیر بی تمرینی و تمرین مجدد بر روی دیواره پشتی بطن چپ وزنه برداران نخبه
Persian Abstract: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات بی تمرینی و تمرین مجدد بر روی دیواره پشتی بطن چپ وزنه برداران نخبه با کمک متغیرهای اکوکاردیوگرافیک می باشد. ده وزنه بردار نخبه (ميانگين و انحراف معيار سن8/3±1/19 سال، وزن23±1/104کيلوگرم، قد 2/4±1/179 سانتيمتر) به طور داوطلبانه در این مطالعه شرکت نمودند. پس از معاینات پزشکی، اکوکاردیوگرافی نقطه به نقطه قلبی پس از دو ماه تمرین و متعاقب آن یک ماه بی تمرینی و دو ماه تمرین مجدد انجام شد. اندازه پایان سیستول دیواره پشتی بطن چپ محاسبه شد. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از روش اندازه گیری تی همبسته مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. ضخامت دیواره پشتی درسیستول به طور معنی داری پس از دوره بی تمرینی کاهش(میانگین تفاوت ها به ترتیب 11 گرم و 05/3 میلیمتر) و پس از دوره تمرین مجدد به طور معنی داری افزایش(میانگین تفاوت ها به ترتیب 40 گرم و 2 میلیمتر) یافت(05/0>P). مطالعه حاضرنشان داد که بی تمرینی و تمرین مجدد به طور معنی داری اندازه دیواره پشتی بطن چپ را به ترتیب کاهش و افزایش می دهد.در حالیکه دربرخی مطالعات گذشته نتایج متفاوت است که این هم نیازمند بررسی های بیشتر است.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 07:32
Last Modified: 29 Dec 2018 07:32
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4487

Actions (login required)

View Item View Item