بررسی تأثیر تخلیه کربوهیدارت بر نقطه شکست ضربان قلب دختران جوان غیر فعال

آهنگری, زهره (2015) بررسی تأثیر تخلیه کربوهیدارت بر نقطه شکست ضربان قلب دختران جوان غیر فعال. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
37.pdf

Download (165kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی تأثیر تخلیه کربوهیدارت بر نقطه شکست ضربان قلب دختران جوان غیر فعال
Persian Abstract: مقدمه و هدف: نقطه شکست ضربان قلب در واقع انحراف ضربان قلب از خط افزایش تدریجی اولیه در هنگام اجرای پروتکل ورزشی وامانده ساز است. نقطه شکست ضربان قلب در پیش بینی آستانه بی¬هوازی و تنظیم برنامه ورزشی ورزشکاران نقش مهمی دارد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تخلیه کربوهیدارت بر نقطه شکست ضربان قلب دختران جوان غیر فعال بود. روش شناسی: 18 نفر دختر جوان غیر فعال با دامنه سنی (9/0±93/19) به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه تجربی(8n=) و کنترل (10n=) تقسیم شدند. این تحقیق شامل دو مرحله بود. گروه کنترل در هر دو مرحله پروتکل وامانده ساز(آغاز پروتکل تمرینی با 75% ضربان قلب بیشینه و افزایش سرعت نوارگردان به میزان 2 کیلومتر در ساعت در هر دقیقه) را اجرا کردند.گروه تجربی در مرحله اول پروتکل وامانده ساز را اجرا کردند. در مرحله دوم پروتکل تخلیه کربوهیدرات(فعالیت آزمودنی¬ها به مدت یک ساعت با %75-70 حداکثر اکسیژن مصرفی، تا سرحد واماندگی) اجرا شد. سپس، 10- 5 دقیقه بعد از تخلیه کربوهیدرات پروتکل وامانده ساز را اجرا کردند. در همه مراحل در حین اجرای پروتکل وامانده ساز، گاز¬های تنفسی توسط دستگاه تجزیه و تحلیل گاز¬های تنفسی جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده¬ها از روش تحلیل واریانس با اندازه¬گیری¬های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج: تخلیه کربوهیدرات باعث شد نقطه شکست ضربان قلب گروه تجربی در مقایسه با حالت عادی در بار کار پایین تر اتفاق بیافتد. به عبارت دیگر، آزمودنی ها زودتر احساس واماندگی کردند. نتایج نشان می¬دهد تخلیه کربوهیدرات بر عملکرد آزمودنی ها در فعالیت ها با شدت بالا آسیب وارد کرده وبه طور معناداری(p≤0.05) بر نقطه شکست ضربان قلب تاثیر گذاشت.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 07:32
Last Modified: 29 Dec 2018 07:32
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4488

Actions (login required)

View Item View Item