تاثير زندگي درارتفاع برسيستم هوازي ورزشکاران نوجوان

خدایاری, نسرین and بستانی املشی, قاسم and بلبلي, ربعلي and کاظمي مطلق, ممد امين (2015) تاثير زندگي درارتفاع برسيستم هوازي ورزشکاران نوجوان. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
40.pdf

Download (175kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تاثير زندگي درارتفاع برسيستم هوازي ورزشکاران نوجوان
Persian Abstract: هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر زندگي در ارتفاع بر سيستم هوازی فوتبالیست¬های نوجوان پسر می باشد. بدین منظور 15 پسر فوتبالیست برای انجام آزمون در ارتفاع1600 متر بالاتر ازسطح دریا، ارتفاع 2600 متری و ریکاوری1600 متری انتخاب شده و در آزمون مورد نظر شرکت داده شدند. شاخص¬ ظرفیت هوازی بوسیله¬ی تست پله سه دقیقه ای، در سه سطح ارتفاع 1600 متری، صعود به ارتفاع2600 متری و بازگشت به ارتفاع 1600 متری اندازه گیری شد. از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون همبستگی پیرسون برای تاثیر ارتفاع بر شاخص¬ مورد نظر و ارتباط بین آنها استفاده ¬شد. سطح معنی ¬داری 05/0 تعیین شد ) α = 0/05 ( . پژوهش نشان داد که ارتفاع بر ظرفیت هوازی فوتبالیست¬های نوجوانان تاثیر ندارد (205/0p= ، 661/1 f=). با توجه به نتایج بدست آمده چنین می توان نتیجه گیری نمود که صعود موقت به ارتفاع 2600متری در نوجوانان فوتبالیستی که در ارتفاع 1600 متولد شده اند به دلیل سازگاری با ارتفاع تاثیری بر ظرفیت هوازی آنان ندارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 07:39
Last Modified: 29 Dec 2018 07:39
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4491

Actions (login required)

View Item View Item