تاثیر 10 هفته تمرین هوازی موزون به همراه مصرف مکمل چای سبز بر سطوح ویسفاتین و مقاومت به انسولین زنان چاق دیابتی نوع دو

زندی دره غریبی, زهره and فرامرزی, محمد and بنی طالبی, ابراهیم (2015) تاثیر 10 هفته تمرین هوازی موزون به همراه مصرف مکمل چای سبز بر سطوح ویسفاتین و مقاومت به انسولین زنان چاق دیابتی نوع دو. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
51.pdf

Download (176kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

protein with insulin-like function that is expressed in high levels in visceral fat tissue and its circulating levels is associated with obesity and diabetes. The purpose of this study was to examine the effect of 10 weeks of rhythmic aerobic exercise and green tea supplementation on visfatin levels and insulin resistance in obese type II diabetic women. Methods: 46 obese diabetic women (BMI>30) 45 -60 years old were selected and assigned into four groups green tea (n=12), aerobics + green tea (n=12), aerobics (n=12) and control (n=10) groups randomly. Subjects in green tea supplementation group received 1,500 mg capsules containing green tea extract of daily for 10 weeks. Also exercises were performed three sessions a week in a ten week period. The data from the analysis of variance and dependent t-test was used. Results: After 10 weeks, visfatin levels, HOMA, insulin and weight were significantly reduced in green tea, training + green tea and training groups (P≤0.05). Also, fasting glucose levels showed non- significant reduction. Conclusion: Significant reduction of Visfatin after aerobic exercise and consumption of green tea may be due to improvements in glycemic index and weight loss and the HOMA index. Therefore, it seems that supplementation with green tea along with aerobic exercise may influence weight control and improved glycemic index in type II diabetic patients. Keywords: diabetes, aerobic training, green tea, visfatin, insulin resistance

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تاثیر 10 هفته تمرین هوازی موزون به همراه مصرف مکمل چای سبز بر سطوح ویسفاتین و مقاومت به انسولین زنان چاق دیابتی نوع دو
Persian Abstract: مقدمه: ويسفاتين پروتئینی با عملکرد شبه انسولینی است که به میزان زیادی در بافت چربی احشایی بیان می شود که سطوح گردش خونی آن با چاقی و دیابت نوع دو ارتباط دارد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر 10 هفته تمرین هوازی موزون و مصرف مکمل چای سبز بر سطوح ویسفاتین و مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع دو بود. روش تحقیق: 46 زن چاق دیابتی (30BMI ≥) با دامنه سنی 45- 60 سال انتخاب و به طور تصادفی به چهار گروه چای سبز (12 نفر)، تمرینات هوازی + چای سبز (12 نفر)، تمرینات هوازی (12 نفر) و دارونما (10 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی ها در گروه های مکمل چای سبز به مدت 10 هفته روزانه 1500 میلی گرم کپسول حاوی عصاره چای سبز دریافت نمودند.تمرینات نیز به مدت 10 هفته و 3جلسه در هفته اجرا شد. برای آنالیز داده ها از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تی وابسته استفاده شد . یافته ها: پس از 10 هفته، گروههای چای سبز، تمرین + چای سبز و تمرین با کاهش معنادار مقادیر سطوح ویسفاتین، HOMA،انسولین و وزن همراه بودند (05/0 ≥P) . مقادیر گلوکز ناشتا تفاوت معناداری نداشت . نتیجه گیری: کاهش معنی دار ویسفاتین به دنبال تمرین هوازی و مصرف چای سبز می تواند ناشی از بهبود شاخص های گلیسمی و کاهش وزن و کاهش شاخص HOMA باشد. بنابراین ، به نظر می رسد مصرف مکمل چای سبز به همراه تمرین هوازی در کنترل وزن و بهبود شاخص های گلیسمی بیماران دیابتی نوع دو موثر باشد
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 08:10
Last Modified: 29 Dec 2018 08:10
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4503

Actions (login required)

View Item View Item