تاثیر الگوی باردهی در پروتکل های درمانده ساز بر آستانه بی‌هوازی دختران جوان غیرفعال

مرتضی‌ وند, سودابه (2015) تاثیر الگوی باردهی در پروتکل های درمانده ساز بر آستانه بی‌هوازی دختران جوان غیرفعال. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
57.pdf

Download (150kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تاثیر الگوی باردهی در پروتکل های درمانده ساز بر آستانه بی‌هوازی دختران جوان غیرفعال
Persian Abstract: آستانه بی‌هوازی بعنوان شدت کار یا میزان اکسیژن مصرفی (VO2) تعریف شده است که با تغییرات در تبادل گازهای تنفسی به دنبال شروع اسیدوز سوخت و سازی همراه است. پژوهش حاضر برای ارزیابی تاثیر تغییر الگوی باردهی در دو پروتکل درماند‌ه‌ساز برای تعیین آستانه بی‌هوازی در دختران جوان غیرفعال انجام شد. تعداد15 نفر از دانشجویان دختر غیرفعال با میانگین و انحراف استاندارد سنی 12/1±42/20 سال، قد 8/5±64/161سانتی‌متر، وزن 48/5±92/54 کیلوگرم و حداکثر اکسیژن مصرفی 43/3±23/26 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه به صورت در دسترس انتخاب شدند. آستانه بی‌هوازی آز‌مودنی‌ها با استفاده از نقطه جبران تنفس در دو پروتکل درمانده ساز محاسبه شد. در طول اجرای هر دو پروتکل، گازهای تنفسی آزمودنی‌ها توسط دستگاه تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از دو مدل آماری مختلف استفاده شد. برای ارزیابی همگرایی بین دو پروتکل، از مدل گرافیکی بلاند- آلتمن و روش آماری ICC و برای مقایسه آستانه بی‌هوازی برآورد شده در دو پروتکل از آزمون تی‌همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد گرچه تغيير نوع پروتكل درمانده‌ساز، با استفاده از آزمون تی‌همبسته تفاوت معني‌داري را در آستانه بي‌هوازي برآورد شده نشان نمی‌دهد؛ با این حال، با استفاده از مدل گرافیکی بلاند-آلتمن و روش آماری ICC ، همگرایی متوسطی در دو پروتکل مشاهده شد (2/20+ تا8/21-CI= 95% ،96/1± ؛ 4399/0=ICC). بر اساس نتایج می‌توان گفت که با توجه به همگرایی نه چندان قابل اعتماد بین آستانه بی‌هوازی برآورد شده در دو پروتکل، با افزایش مدت اجرای آزمون درمانده ساز، آستانه بی‌هوازی برآورد شده تحت تاثیر قرار می‌گیرد که با استفاده از آزمون تی‌همبسته قابل تشخیص نیست، از این رو، نه تنها در استفاده از این نوع پروتکل‌ها برای برآورد آستانه بی‌هوازی باید تردید نمود، بلکه باید از روش‌های آماری قوی‌تر برای تفسیر نتایج بهره جست.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 08:15
Last Modified: 29 Dec 2018 08:15
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4509

Actions (login required)

View Item View Item