تاثیر تمرین پیلاتس و مصرف ویتامین (B-Complex) بر علائم جسمی سندرم پیش از قاعدگی دردختران غیر ورزشکار

امیدعلی, فاطمه (2015) تاثیر تمرین پیلاتس و مصرف ویتامین (B-Complex) بر علائم جسمی سندرم پیش از قاعدگی دردختران غیر ورزشکار. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
62.pdf

Download (84kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تاثیر تمرین پیلاتس و مصرف ویتامین (B-Complex) بر علائم جسمی سندرم پیش از قاعدگی دردختران غیر ورزشکار
Persian Abstract: مقدمه: سندرم پيش از قاعدگي مجموعه اي گسترده از علائم خلقي و جسمي است كه به صورت دوره اي، قبل از قاعدگي رخ ميدهد و بر فعاليتهاي روزانه و كيفيت زندگي زنان تاثير منفي ميگذارد. هدف از این مطالعه اثر تمرين پیلاتس و مصرف ویتامین "ب کمپلکس" بر علائم جسمی سندرم پیش از قاعدگی دردختران غیر ورزشکار است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه نيمه تجربي 40 دختر دانشجو مجرد با دامنه ي سني 18-23 سال، با تشخیص قطعی سندرم پیش قاعدگی انجام شد. افراد مورد مطالعه به طور تصادفی به در چهار گروه: تمرین پیلاتس، ویتامین، تمرین همراه با ویتامین و شاهد قرار گرفتند. تمرینات به مدت 4 هفته، 3 جلسه در هفته انجام شد. دانشجویان ویتامین ب کمپلکس را به مدت یک ماه و 1 بار در روز مصرف کردند. آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعدگی ( گونه ایرانی)، در دوره پیش آزمون و دوره پس آزمون مورد بررسی قرار گرفتند. از آزمون تحلیل واریانس One way ANOVA و تی وابسته به منظور مقایسه داده ها استفاده شد( 05/0≥P). نتایج: نشان دادند كه قبل از مداخله تفاوت معناداري بين 4گروه نبود، اما یک ماه بعد از انجام تمرین پیلاتس و مصرف ویتامین ب کمپلکس شدت علائم جسمی، كاهش معناداري نسبت به گروه كنترل داشت( 005/0≥P). بحث و نتیجه گیری: انجام تمرینات پیلاتس همراه با مصرف ویتامین "ب کمپلکس" به طور معناداري موجب کاهش شدت علائم جسمی سندرم پیش قاعدگی درافراد شرکت ‌کننده در این تحقیق گردید.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 08:18
Last Modified: 29 Dec 2018 08:18
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4514

Actions (login required)

View Item View Item