تأثیر تمرین هوازی بر سطح سرمی پروتئین واکنش دهند c با حساسیت بالا(hs-crp)High sensitivity c-reactive protein به‌عنوان یک عامل التهابی پیشگویی بیماری‌های قلبی-عروقی در دختران جوان تمرین نکرده شهرستان اردبیل

محیر, عظیمه (2015) تأثیر تمرین هوازی بر سطح سرمی پروتئین واکنش دهند c با حساسیت بالا(hs-crp)High sensitivity c-reactive protein به‌عنوان یک عامل التهابی پیشگویی بیماری‌های قلبی-عروقی در دختران جوان تمرین نکرده شهرستان اردبیل. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
63.pdf

Download (171kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

Background & Purpose: The purpose of this study was to determine the effect of endurance training on hscreative protein (hs-CRP) as a predictor of cardiovascular disease Methods: For this purpose, 20 healthy male students from University of mohaghegh ardabili of were selected and divided randomly into two equal groups (endurance training and control). Endurance group trained for 12 weeks, 3 times a week at particular intensity and duration. Two blood samples were taken before and after training hs-CRP after training. Hs-CRP was measured using ELISA kits and immunoturbidometric assay. Results: Data were analyzed using paired and independent t-test at P<0.05. The result showed that hs-CRP levels decreased significantly (P=0.001) after 12 weekstraining. Conclusions: Generally, it could be concluded that regular endurance training could be helpful in reducing the risk of cardiovascular disease through lowering the serum hs-CRP levels.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تأثیر تمرین هوازی بر سطح سرمی پروتئین واکنش دهند c با حساسیت بالا(hs-crp)High sensitivity c-reactive protein به‌عنوان یک عامل التهابی پیشگویی بیماری‌های قلبی-عروقی در دختران جوان تمرین نکرده شهرستان اردبیل
Persian Abstract: زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرین استقامتی بر hs-CRP سرمی به‌عنوان یک عامل التهابی پیشگویی‌کننده بیماری‌های قلبی- عروقی در زنان جوان تمرین نکرده بود. روش کار: به همین منظور 20 دانشجوی دختر دانشگاه محقق اردبیلی به‌صورت داوطلب و سالم (با میانگین سنی 06/2±4/23 سال، قد 77/6± 96/159 سانتی‌متر، وزن 17/12±07/60 کیلوگرم، شاخص توده بدنی 96/2±05/21 کیلوگرم بر مترمربع و درصد چربی 62/5±49/19) به‌طور تصادفی انتخاب و به دو گروه، تمرین استقامتی و کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرین استقامتی 12 هفته تمرین شامل 3 دوره تمرین 4 هفته‌ای و هر هفته 3 جلسه بود، به طوری که درهر جلسه ابتدا گروه آزمایشی 10 دقیقه گرم کردن عمومی را انجام می‌داد و سپس به‌صورت متناوب و فزاینده روی دوچرخه کارسنج از 4 تکرار 3 دقیقه‌ای در پایان دوره و شدت تمرین از 75 تا 90 درصد ضربان قلب بیشینه رسید قبل بعد از 10 هفته از آزمودنی‌ها خونگیری به عمل آمد، مقدار CRP سرم آزمودنی‌ها به صوت کمی و به روش ایمونوتوربیدیمتری با حساسیت بالا اندازه‌گیری شد. برای تحلیل آماری داده‌ها از آزمون T مستقل در سطح معناداری 05/0> P استفاده شد. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد، تمرین استقامتی باعث کاهش معنادار hs-CRP درم ردان جوان تمرین نکرده می‌شود(05/0> (P بنابراین تمرین استقامتی پژوهش حاضر باعث کاهش عامل التهابی CRP می‌شود و احتمالا می‌توان نتیجه گرفت این تمرین به‌عنوان یک عامل پیش‌بین و پیشگویی‌کننده خطر اختلالات قلبی- عروقی در زنان جوان مورداستفاده قرار گیرد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 08:19
Last Modified: 29 Dec 2018 08:19
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4515

Actions (login required)

View Item View Item