اثر وضعیت¬های مختلف ایستا بر تعادل مردان دارای زانوی پرانتزی و نرمال

جعفری, پوران and هاشمی, بتول and میری, احمد رضا (2015) اثر وضعیت¬های مختلف ایستا بر تعادل مردان دارای زانوی پرانتزی و نرمال. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
4.pdf

Download (102kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: اثر وضعیت¬های مختلف ایستا بر تعادل مردان دارای زانوی پرانتزی و نرمال
Persian Abstract: درک تغییر نوسانات پاسچر در وضعیت¬های مختلف ایستادن افراد دارای زانوی پرانتزی، بینش خوبی برای پیش¬گیری از بروز استئوآرتریت زانو در این افراد خواهد داد. لذا هدف تحقیق حاضر، مقایسه تعادل ایستا در وضعیت‌های مختلف ایستادن مردان دارای زانوی پرانتزی و نرمال بود. 40 مرد دارای زانوی پرانتزی و زانوی نرمال در این تحقیق شرکت کردند.. هر آزمودنی در سه وضعیت ایستادن روی صفحه نیروسنج قرار گرفت. برای تجزیه تحلیل داده¬ها از نرم افزار Matlab و SPSS و برای مقایسه متغیرهای وابسته مورد نظر از آزمون تحلیل واریانس مختلط در سطح معناداری05/0 P ≤ استفاده شد. تعادل ایستا در وضعیت¬ تک پا چشم باز بین دو گروه پرانتزی و نرمال تفاوت معناداری داشت(05/0P ≤) درحالی¬که در وضعیت¬های تک پا چشم بسته و تک پا سربالا تفاوت معناداری مشاهده نشد. احتمالاً یک دلیل بالاتر بودن خطر آسیب دیدگی و ابتلا به استئوآرتریت زانو در افراد دارای زانوی پرانتزی افزایش نوسانات مرکز فشار باشد و پیشنهاد می‌شود برای کاهش این خطرات بر حرکات اصلاحی تمرکز شود.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 08:25
Last Modified: 29 Dec 2018 08:25
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4520

Actions (login required)

View Item View Item